Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Vị trí Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá theo đề xuất không khớp với quy hoạch
Nhiệt Băng - 30/06/2022 15:33
 
Đề xuất vị trí Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Đầu tư du lịch sinh thái Gành Đá chưa phù hợp với quy hoạch chung (điều chỉnh) đã được duyệt
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. Ảnh: H.V

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa phúc đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đề xuất Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá.

Theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư du lịch sinh thái Gành Đá, vị trí khu đất dự kiến đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá có diện tích khoảng 65,88 ha, tại phường Phổ Vinh và phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ.

Đối chiếu với Đồ án Quy hoạch chung (điều chỉnh) đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035 (đã được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 17/11/2017), Sở Xây dựng nhận thấy, vị trí đề xuất đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá nằm trong khu vực được định hướng quy hoạch đất lâm nghiệp, giao thông.

"Như vậy, việc nhà đầu tư đề xuất đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá tại vị trí trên là chưa phù hợp với quy hoạch chung (điều chỉnh) đã được duyệt", Sở Xây dựng cho hay. Do đó, Sở Xây dựng chưa có cơ sở để góp ý cụ thể với đề xuất đầu tư dự án tại vị trí trên.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ để khảo sát, lựa chọn vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đề xuất đầu tư dự án phù hợp với Đồ án quy hoạch chung (điều chỉnh) đô thị Đức Phổ, gửi lại Sở Xây dựng để tham gia góp ý cụ thể.

Trước đó, ngày 21/6, UBND thị xã Đức Phổ cũng đã có ý kiến về hồ sơ đề xuất Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá. Theo đó, UBND thị xã Đức Phổ đề nghị hàng loạt cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu có ý kiến bằng văn bản đối với dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá do Công ty TNHH Đầu tư du lịch sinh thái Gành Đá đề xuất.

Cụ thể, UBND thị xã Đức Phổ đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, có ý kiến về sự cần thiết, địa điểm, mục tiêu, quy mô, tiến độ đầu tư; đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan (Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành, Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch phát triển nhà ở…); sự phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Đánh giá nhu cầu sử dụng đất, nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất; vị trí khu đất dự kiến đầu tư; vấn đề liên quan đến tài sản công; pháp lý khu đất; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất…); trường hợp khu đất đề xuất dự án có phần diện tích đất do Nhà nước quản lý chiếm tỷ lệ lớn thì có phải tách phần diện tích đất này để đấu giá quyền sử dụng đất hay thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chung cho toàn dự án; đánh giá sơ bộ tác động môi trường và các vấn đề liên quan khác.

UBND thị xã Đức Phổ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến thẩm định tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở tính theo đơn vị nhà ở; tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội (nếu có).

Ủy ban cũng đề nghị các cơ quan có ý kiến về phương án bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng; đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; đánh giá về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ (nếu có).

Riêng Công ty TNHH Đầu tư du lịch sinh thái Gành Đá, UBND thị xã Đức Phổ đề nghị chủ động phối hợp với UBND phường Phổ Vinh, Phổ Quang để xác định nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, diện tích từng loại đất và vấn đề liên quan đến đất công, tài sản công (nếu có) trên khu đất của dự án, trong đó xác định cụ thể diện tích đất do Nhà nước quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người sử dụng không có quyền chuyển nhượng và sự liền thửa của các loại đất này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi lại bị phê bình
Chưa phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát quy hoạch sử dụng đất và thực tiễn nhu cầu sử dụng đất, UBND huyện Nghĩa Hành và Sở Tài nguyên và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản