Vũng Tàu cấp “sổ đỏ” cho diện tích đất tối đa 150m
- 24/11/2014 13:50
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu lập KCN chuyên sâu về cơ khí
   
  TP. Vũng Tàu là đô thị loại I thuộc tỉnh  

Cụ thể, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hạn mức đất ở để thực hiện việc giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự làm nhà ở không quá 150m2/hộ gia đình, cá nhân. Còn tại xã Long Sơn, TP. Bà Rịa và các huyện không quá 300m2/hộ gia đình, cá nhân.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn thì diện tích đất ở để giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự làm nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với đất nông nghiệp, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối không quá 3ha; hạn mức giao đất trồng cây lâu năm không quá 10ha; đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất không quá 30ha.

Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh tay Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh tay "trảm" dự án treo

(baodautu.vn) UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo về việc xử lý các dự án chậm triển khai và cho biết, sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết rốt ráo tình trạng này.  Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển 3 dự án sang nhà ở xã hội

Bà Rịa Vũng Tàu Chủ động chọn nhà đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu Chủ động chọn nhà đầu tư

(baodautu.vn) Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức xúc tiến và mục tiêu thu hút đầu tư, nhằm khai thác thế mạnh đặc trưng của địa phương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản