Bắc Ninh sẽ là thành phố thuộc Trung ương trước năm 2030
Duy Hữu - 22/09/2015 20:10
 
Đó là mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/2015/QĐ-TTg, vừa được tỉnh Bắc Ninh công bố.
Thành phố Bắc Ninh được quy hoạch là đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030 (ảnh Internet)
Thành phố Bắc Ninh được quy hoạch là đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030 (ảnh Internet)

Theo Quy hoạch, đô thị Bắc Ninh sẽ được chú trọng phát triển theo 3 hành lang, tạo thành tam giác phát triển đô thị, trọng tâm của tam giác phát triển là khu vực Phật Tích. Trong khi đó, các cực đô thị Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Nam Sơn là các trọng điểm có vai trò động lực phát triển đô thị toàn tỉnh.

Khu vực đô thị hiện tại sẽ được cải tạo, nâng cấp các trung tâm hành chính, công cộng, thương mại, dịch vụ, đồng thời di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp ra bên ngoài, bổ sung hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan đô thị, chỉnh trang kiến trúc các khu dân cư và làng xóm đô thị hóa trong quá trình mở rộng đô thị, đồng thời chú trọng bảo tồn các di sản lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể, làng nghề truyền thống.

Đối với khu vực đô thị phát triển mới: Phân khu đô thị Bắc Ninh được xác định là trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, trung tâm cấp vùng về thương mại - dịch vụ - tài chính - công sở. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phát triển mới khu đô thị Tây Bắc với trung tâm hành chính mới thành phố Bắc Ninh, xây dựng mới các khu thương mại, dịch vụ cấp đô thị, phát triển mới khu vực đô thị phía Tây với trung tâm là trục đường H, xây dựng mới trung tâm thương mại cấp Vùng Thủ đô...

Tầm nhìn đến năm 2050, đô thị Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu khoa học, du lịch văn hóa, y tế - nghỉ dưỡng và logistic có chất lượng cao, đồng thời trở thành một đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên cứu khoa học, phát triển bền vững với đặc trưng văn hóa - sinh thái - tri thức...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản