Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất thành phố Hà Nội năm 2017
Trang Nguyễn - 03/04/2017 17:09
 
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 2030/QĐ-UBND về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Cụ thể, đối với các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K= 1,3; Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,15; Đối với các quận còn lại: Hệ số K = 1,05; Đối với các huyện và thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,0.
Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ sẽ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm của các trường hợp được áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật; xác định giá khởi điếm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm.
Trường hợp cho thuê đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, giá đất làm căn cứ xác định giá cho thuê đất áp dụng hệ số K = 1,0 cho toàn địa bàn thành phố. Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng nay được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân như sau: Đối với các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K= 1,5; Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,3; Đối với các quận còn lại: Hệ số K = 1,2; Đối với các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,1; Đối với các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,05.
Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.
UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc; Chủ trì cùng các Sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/12/2017.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản