Bình Định bổ sung 142 dự án vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025
Nguyễn Toàn - 31/08/2023 12:59
 
Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025, Bình Định có 752 dự án, tổng diện tích 9.318,78 ha. Bao gồm 573 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư; 33 dự án nhà ở xã hội; 146 dự án nhà ở tái định cư.
Khu Đô thị - Du lịch - Văn hoá - Thể thao Hồ Phú Hoà với diện tích 286 tại TP. Quy Nhơn vừa được tỉnh Bình Định bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở.
Khu Đô thị - Du lịch - Văn hoá - Thể thao Hồ Phú Hoà với diện tích 286 ha tại TP. Quy Nhơn vừa được UBND tỉnh Bình Định bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở.

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025. Theo kế hoạch này, tỉnh Bình Định có 752 dự án với tổng diện tích sử dụng đất 9.318,78 ha.

Tại Quyết định số 3410, ngày 20/10/2022, toàn tỉnh Bình Định có 610 dự án với tổng diện tích 8.054,98 ha.  Bao gồm, 432 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư với diện tích 6.985,62 ha; 33 dự án nhà ở xã hội với diện tích 125,27 ha; 145 dự án nhà ở tái định cư với diện tích 944,09 ha.

Theo quyết định mới (Quyết định số  3211, ngày 28/8/2023), UBND tỉnh Bình Định phê duyệt bổ sung 142 dự án với diện tích tăng thêm là 1.263,8 ha. Trong đó, dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư chiếm chủ yếu với 141 dự án (1.263,83 ha); 1 dự án nhà ở tái định cư tại thị xã Hoài Nhơn; riêng số dự án nhà ở xã hội giữ nguyên.

Các địa phương được phê duyệt bổ sung dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư gồm huyện Phù Mỹ 80 dự án (tổng cộng 100 dự án); thị xã Hoài Nhơn 41 dự án (tổng cộng 79 dự án); TP. Quy Nhơn 7 dự án (tổng cộng 87 dự án); huyện Phù Cát 3 dự án (tổng cộng 129 dự án). Đây cũng là các địa phương có số lượng dự án chiếm phần lớn so với các địa phương còn lại theo kế hoạch phát triển nhà ở tại tỉnh Bình Định.

Một số dự án được bổ sung có quy mô lớn như tại TP. Quy Nhơn có các dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hoá - Thể thao Hồ Phú Hoà (286 ha); Khu đô thị A1 (chuyển đổi một phần đất Khu công nghiệp A, Khu kinh tế Nhơn Hội sang đất ở đô thị, 49 ha); Khu đô thị Tường Vân 2 (42,49 ha); Khu đô thị Tường Vân 1 (38 ha).

Thị xã Hoài Nhơn có các dự án bổ sung như Khu dân cư, thương mại dịch vụ Hoài Mỹ - Hoài Hải rộng 50 ha; Khu dân cư Bang Bang thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ 46,8 ha…

Huyện Phù Mỹ có các dự án bổ sung gồm Khu dân cư Mỹ Trinh (134,83 ha); Khu dân cư Mỹ Quang (98,15 ha); Khu dân cư Mỹ Chánh Tây (80 ha)…

Theo UBND tỉnh Bình Định, tính đến ngày 18/8/2023, địa phương đã lựa chọn nhà đầu tư, đã và đang triển khai 87 dự án bất động sản với tổng diện tích đất 1.578,83 ha. Bao gồm 19 dự án nhà ở xã hội với diện tích 29,63 ha; 68 dự án nhà ở thương mại với tổng diện tích đất 1.549,4 ha.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản