Bình Định đề nghị bổ sung hai quy định liên quan đến dự án bất động sản
Nguyễn Toàn - 28/08/2023 09:54
 
Bình Định kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung các quy định về nội dung hoạt động của Hội đồng thẩm định và hành lang pháp lý đối với việc lập hồ sơ quy hoạch theo GIS.

Trong báo cáo gửi Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bình Định vừa kiến nghị 2 nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản, nhà ở.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 42, Luật quy hoạch đô thị năm 2009 và Điều 31, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ quy định về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị và thực hiện thẩm định theo cơ chế Hội đồng thẩm định.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bình Định, 2 quy định trên không quy định rõ việc các nội dung có liên quan đến Hội đồng thẩm định như kinh phí hoạt động; quy trình hoạt động; cơ chế hoạt động và các biểu mẫu thẩm định; phiếu tham gia ý kiến của thành viên hội đồng; biên bản họp hội đồng….nên khó khăn trong việc triển khai.

Do vậy, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tài chính bổ sung quy định về kinh phí hoạt động; quy trình hoạt động; cơ chế hoạt động và các biểu mẫu thẩm định (như phiếu tham gia ý kiến của thành viên hội đồng, biên bản họp hội đồng….); các chế tài trong việc không thực hiện thẩm định theo cơ chế Hội đồng thẩm định… để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cho rằng, hiện nay, xu hướng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS đang được ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cho công tác quản lý cơ sở dữ liệu và phục vụ nhu cầu của các cấp có thẩm quyền và người dân.

Tuy nhiên đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng chưa có các quy định cụ thể về việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong các hoạt động như dữ liệu đầu vào của hồ sơ quy hoạch; lựa chọn đơn vị tư vấn, nghiệm thu hồ sơ quy hoạch theo GIS; các đơn giá định mức trong việc biên tập các đồ án quy hoạch trước đây để đảm bảo dữ liệu đầu vào của GIS….

Trước thực tế này, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung các hành lang pháp lý đối với việc lập hồ sơ quy hoạch theo GIS.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản