Bình Định tổ chức khai thác quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành
Linh Đan - 30/10/2022 10:21
 
Bình Định đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và phân định khai thác quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa yêu cầu Sở Xây dựng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và phân định khai thác quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Trong đó, ông Hoàng lưu ý, Sở Xây dựng trình bày lại các bản đồ, kế hoạch triển khai quy hoạch, khai thác quỹ đất cho phù hợp, rõ ràng, dễ theo dõi, tổ chức thực hiện; rà soát, xác định cụ thể khu vực nào triển khai quy hoạch xây dựng, khai thác quỹ đất mới, khu vực nào thực hiện cải tạo, chỉnh trang; nghiên cứu, đề xuất phân định các tiểu khu với quy mô, diện tích phù hợp, đảm bảo khả thi, hiệu quả khi triển khai các dự án.

Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, đề xuất tiến độ triển khai quy hoạch, kế hoạch thực hiện các dự án, công trình phù hợp theo giai đoạn, thời hạn quy hoạch theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt; bổ sung kế hoạch triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật dùng chung, phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, khả năng phát triển, khai các quỹ đất, đảm bảo đồng bộ, phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, đề xuất quy hoạch khu vực đồi phía Nam xã Mỹ Thành để xây dựng điểm ngắm cảnh phục vụ du lịch, tạo cảnh quan và gắn kết vào việc triển khai chung với quy hoạch phân khu quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành cho phù hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

“Nội dung phân định quỹ đất khai thác phải cụ thể phần quỹ đất tỉnh khai thác mới, phần hiện trạng đất đã sử dụng; phần diện tích khu tái định cư phục vụ di chuyển tàu thuyền từ Quy Nhơn ra vùng Đầm Đề Gi...; nêu rõ phần diện tích đất giao cho huyện Phù Mỹ khai thác mới, phần diện tích đất các công trình, khu dân cư hiện trạng giao cho huyện cải tạo, chỉnh trang....”, ông Hoàng chỉ đạo.

Đối với Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, UBND tỉnh Bình Định cho rằng, cần xem xét theo hướng kêu gọi nhà đầu tư để thực hiện. Đối với Cụm công nghiệp thủy sản Mỹ Thành, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Phù Mỹ chủ trì thực hiện.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành và địa phương khẩn trương hoàn chỉnh nội dung Kế hoạch, báo cáo, đề xuất, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét cho chủ trương để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản