Bổ sung 13 triệu USD cho dự án phát triển đô thị
Phương Nhi (VGP News) - 09/11/2016 08:38
 
Các tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và tiểu dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được bổ sung mỗi dự án 6,5 triệu USD.
.
Các tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và tiểu dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được bổ sung mỗi dự án 6,5 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung vốn cho Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, thành phố Phủ Lý, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc bổ sung vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc WB do chênh lệch tỷ giá cho các Tiểu Dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (6,5 triệu USD) và Tiểu Dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (6,5 triệu USD).

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt đề xuất Dự án sử dụng vốn vay Tái thiết Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc WB bổ sung để đầu tư cho các hạng mục mới với mục tiêu, phạm vi, quy mô và cơ chế tài chính trong nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh Lào Cai, Hà Nam tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, lập và hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Dự án sử dụng vốn bổ sung; lưu ý không sử dụng vốn vay cho cấu phần quản lý dự án, đào tạo và tăng cường năng lực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 30/11/2016.

Ngân hàng Nhà nước Việt nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và WB thực hiện thủ tục về Hiệp định, đảm bảo kịp tiếp nhận nguồn vốn bổ sung cho Dự án trong năm tài khóa 2017.

Tiểu Dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Tiểu Dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nằm trong Dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản