Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 08:01:52
Bổ sung vốn ODA cho các Bộ, địa phương
Như Chính - 08/12/2015 17:44
 
Thủ tướng Chính phủ vừa giao bổ sung danh mục và kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 cho các Bộ và địa phương.
Dự án hầm Hải Vân – một ví dụ tiêu biểu về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA
Dự án hầm Hải Vân – một ví dụ tiêu biểu về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số vốn, danh mục dự án giao cho các Bộ, ngành trung ương và địa phương mức vốn cụ thể cho từng dự án.

Về nguyên tắc giao, Nhà nước chỉ bổ sung danh mục dự án ODA thuộc đối tượng cấp phát từ ngân sách trung ương và có nguồn vốn cấp của nhà tài trợ chưa giải ngân (bao gồm cả phần vốn ngân sách trung ương theo Hiệp định và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền của các dự án ODA hỗn hợp).

Trong đó, đối với dự án chuyển tiếp phải là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm trước nhưng chưa giải ngân hết số vốn cam kết của nhà tài trợ. Còn đối với các dự án khởi công mới, chỉ bổ sung danh mục và kế hoạch năm 2015 cho dự án đã ký kết Hiệp định với các nhà tài trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư.

Không bổ sung cho dự án chưa ký kết Hiệp định

Số vốn ODA bổ sung kế hoạch năm 2015 cho từng dự án không vượt quá số vốn ODA cấp phát nguồn ngân sách trung ương theo quy định tại Hiệp định hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án và phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng cấp vốn của nhà tài trợ trong năm 2015; không bổ sung kế hoạch vốn năm 2015 cho các dự án chưa ký kết Hiệp định hoặc chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt; không thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách trung ương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn bố trí cho các dự án.

Gỡ trở lực để vốn ODA ùa vào dự án
Khối lượng giải ngân vốn ODA 6 tháng đầu năm chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm ngoái buộc các “đầu tàu” quản lý, sử dụng ODA lớn sẽ phải quyết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư