Cần Thơ kêu gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà ở xã hội
Trúc Giang - 10/03/2022 08:37
 
TP. Cần Thơ dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà ở xã hội trong cả 2 giai đoạn 2020-2025 và 2026-2030 với tổng diện tích 489.000 m2 sàn.
Chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư

Theo báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, hiện nay trên địa bàn Thành phố có 7 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp với diện tích 5,66 ha.

Trong số này, có ba dự án đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng với 587 căn hộ có diện tích sàn hơn 31.600 m2, gồm: Chung cư nhà ở thu nhập thấp Hồng Loan do Công ty CP Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội do Công ty CP Nam Long - Hồng Phát làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Hai dự án hiện đang triển khai đầu tư xây dựng với khoảng 1.640 căn, diện tích sàn gần 116.880 m2, gồm: Chung cư nhà ở xã hội Gia Phúc đã thi công hoàn thành 5/6 block nhà với quy mô khoảng 490 căn hộ, diện tích sàn khoảng 25.772 m2; Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C do Công ty CP Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư, với quy mô khoảng 1.150 căn hộ, diện tích khoảng 91.107 m2 (công trình đang trong giai đoạn ép cọc).

Hai dự án chưa triển khai thực hiện là: Dự án nhà ở xã hội phường Phước Thới, quận Ô Môn do Công ty TNHH MTV Vũ Thành Dũng làm chủ đầu tư và dự án Thiết chế công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trong đó, Dự án nhà ở xã hội phường Phước Thới, quận Ô Môn kéo dài và chủ đầu tư không tích cực triển khai nên đến nay vẫn chưa xây dựng nhà. Còn đối với dự án Thiết chế công đoàn, TP. Cần Thơ đã bàn giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoảng 3 ha để triển khai thủ tục thực hiện dự án Thiết chế công đoàn tại khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp Trà Nóc 2, thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn (tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng) để xây dựng nhà ở xã hội tập trung cho công nhân khu công nghiệp, nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai. Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, trong giai đoạn 2021- 2025 chỉ dự kiến thực hiện các công việc phục vụ công tác chuẩn bị dự án.

Ngoài ra, đối với việc quản lý sử dụng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, theo UBND TP. Cần Thơ, qua rà soát thì các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn theo quy định phải dành 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội hiện rất lớn nhưng nhà đầu tư phần lớn không ưu tiên đầu tư theo quy định nên vẫn còn “để dành” chưa giải phóng xong mặt bằng hoặc chậm đưa vào đầu tư mà ưu tiên đầu tư khu vực thương mại có giá trị cao khác trong dự án.

Tuy nhiên, Thành phố chưa áp đặt trách nhiệm và thu hồi quỹ đất này do quy định ưu tiên cho nhà đầu tư trực tiếp đầu tư, khi nào không đầu tư mới giao lại cho nhà nước. Ngoài ra, Thành phố cũng khó dành thêm quỹ đất để đầu tư khu nhà ở xã hội độc lập vì khả năng dẫn đến thừa quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trên toàn địa bàn.

UBND TP. Cần Thơ cho biết, theo kết quả tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội đang xây dựng và chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thành phố, dự kiến các dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2020- 2025 và cung ứng khoảng 232.000 m2 sàn nhà ở xã hội; trong đó các dự án đang xây dựng sẽ cung ứng khoảng 134.000 m2 và các dự án đang chuẩn bị đầu tư cung ứng khoảng 97.000 m2 sàn.

Ngoài lượng dự án nhà ở xã hội đang đầu tư, Thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển mới các dự án nhà ở xã hội trong cả 2 giai đoạn 2020 - 2025 và 2026 - 2030. Cụ thể, dự kiến kêu gọi phát triển mới 339.000 m2 sàn nhà ở xã hội; trong đó 62.000 m2 sàn sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2020 - 2025; phát triển 276.000 m2 sàn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự kiến kêu gọi phát triển mới 78.000 m2 sàn nhà ở xã hội cho công nhân; trong đó 26.000 m2 sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2020 - 2025; phát triển 52.000 m2 sàn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự kiến kêu gọi phát triển mới 72.000 m2 sàn nhà ở xã hội cho sinh viên; trong đó 24.000 m2 sàn sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2020 - 2025; phát triển 48.000 m2 sàn nhà ở xã hội trong giai đoan 2026 - 2030.

Theo UBND TP. Cần Thơ, tổng chỉ tiêu nhà ở xã hội của Thành phố phát triển giai đoạn 2020 - 2030 là 723.105 m2 sàn; trong đó, hoàn thành giai đoạn 2020 - 2025 là 345.669 m2 sàn; hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030 là 377.437 m2 sàn.

Được biết, ngày 04/11/2021, UBND TP. Cần Thơ đã có Công văn số 5643/UBND-XDĐT về việc xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, UBND TP. Cần Thơ thống nhất chủ trương cho Sở Xây dựng Thành phố thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực theo quy định để xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ thực hiện các trình tự tiếp theo trong việc xây dựng Đề án phát triển TP. Cần Thơ, đạt chỉ tiêu đề ra phù hợp với Kế hoạch phát triển ở TP. phố Cần Thơ được phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản