Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 20 tháng 06 năm 2024,
Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
Trúc Giang - 08/03/2022 16:34
 
Cần Thơ phấn đấu sẽ hoàn thành giải ngân từ 95% kế hoạch vốn đầu tư công đã bố trí.
Một góc thành phố Cần Thơ. Ảnh: Anh Khoa

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký Công văn số 779/XDĐT-UBND gửi Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện về việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo UBND TP. Cần Thơ, qua 2 tháng đầu năm 2022 và số liệu giải ngân Kho bạc Nhà nước Cần Thơ báo cáo đạt thấp (trên 4%), công tác triển khai các dự án chuyển tiếp, chuẩn bị thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu khởi công mới, công tác bàn giao mặt bằng thi công... khá bị động, chưa thể hiện sự quyết tâm chính trị trong các cấp, các ngành, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2022, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động có kế hoạch và biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Đến hết ngày 31/1/2023 phấn đấu hoàn thành giải ngân từ 95% kế hoạch vốn đã bố trí (trong đó, đến ngày 30/4/2022 giải ngân đạt từ 10 - 15% kế hoạch, đến ngày 30/6/2022 giải ngân đạt từ 25 - 35% kế hoạch; đến ngày 30/9/2022 giải ngân đạt từ 60 - 70% kế hoạch; đến ngày 31/12/2022 giải ngân đạt từ 80 - 90%, đến ngày 31/1/2023 giải ngân đạt từ 95% kế hoạch vốn được giao). Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, UBND các quận, huyện, căn cứ tỷ lệ giải ngân được giao, có văn bản cam kết tỷ lệ giải ngân, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 20/3/2022.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2022: Khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công để sớm khởi công công trình.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2022: Tập trung nguồn lực thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định, đảm bảo kế hoạch, tiến độ hoàn thành dự án đã được duyệt.

Đối với các dự án được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2023: Khẩn trương tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án; lập và trình phê duyệt dự án đảm bảo.

UBND TP. Cần Thơ lưu ý, đến ngày 30/9/2022, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao, chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo giải trình (nếu không có lý do khách quan, bất khả kháng...), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành, giải ngân tốt; đồng thời, sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án có liên quan về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Đối với các chủ đầu tư, quản lý dự án không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 95% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tham mưu UBND Thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án; đồng thời, xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư, quản lý dự án, không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án mới. Người đứng đầu đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật cụ thể và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố; đồng thời không xem xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị trong năm 2022.

Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động
Cần Thơ phấn đấu lũy kế đến cuối năm 2022 có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó phát triển mới trong năm 2022 là trên 1.400 doanh nghiệp.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư