Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động
Trúc Giang - 27/02/2022 19:31
 
Cần Thơ phấn đấu lũy kế đến cuối năm 2022 có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó phát triển mới trong năm 2022 là trên 1.400 doanh nghiệp.
Đại lộ Hòa Bình, TP. Cần ThơPhó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng vừa ký ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn Thành phố.

Mục tiêu Kế hoạch đề ra là tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng phục hồi, tạo tiền đề để bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu lũy kế đến cuối năm 2022, Thành phố có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó phát triển mới trong năm 2022 là trên 1.400 doanh nghiệp.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho trên 600 doanh nghiệp thông qua các khóa đào tạo tập huấn.

Tiếp tục duy trì hội nghị gặp gỡ giữa chính quyền Thành phố và doanh nghiệp định kỳ 02 lần/năm.

Đồng thời, tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia chuyển đổi số.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, UBND TP. Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tập trung quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa các địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước tham gia vào chuỗi giá trị. Tăng cường hơn nữa công tác tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, hướng dẫn các thủ tục hành chính thuế, kế toán và bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Phối hợp Cục Phát triển doanh nghiệp, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện triển khai, phổ biến các văn bản có liên quan cho cộng đồng doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh qua mạng, sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử... trong hoạt động của doanh nghiệp. Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố; cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Sở Tư pháp có nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giúp UBND Thành phố chủ trì thực hiện kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố từng năm và từng thời kỳ.

Sở Công Thương chủ trì thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản trên địa bàn các quận, huyện. Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế, nhất là các cam kết theo Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP,...), để thống nhất nhận thức và quán triệt trong thực thi.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tập trung triển khai thực hiện các Chương trình quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Cần Thơ nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, tư vấn hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua tăng cường các hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng; nghiên cứu, khảo sát, xây dựng kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố...

UBND TP. Cần Thơ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan khác thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND TP. Cần Thơ lưu ý các sở, ban, ngành, địa phương nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xem xét giải quyết.

Cần Thơ đề xuất dự án ODA giao thông vốn trên 2.728 tỷ đồng
Dự án hoàn thành sẽ là động lực liên kết, thúc đẩy phát triển TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang cũng như của vùng Đồng bằng sông Cửu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư