Start-up đặt phòng khách sạn Việt được nhà đầu tư ngoại rót vốn Start-up đặt phòng khách sạn Việt được nhà đầu tư ngoại rót vốn
Thu Phương | 21/08/2018 08:20
Start-up đặt phòng khách sạn Việt – Vntrip.vn vừa huy động vốn thành công từ nhà đầu tư Thụy Sỹ - IHAG Holding với mức định giá 45 triệu USD.
1 2 3 4 5