Vingroup bắt tay Shark Linh lập công ty hỗ trợ khởi nghiệp Vingroup bắt tay Shark Linh lập công ty hỗ trợ khởi nghiệp
Kỳ Thành | 14/12/2018 16:36
Vingroup Ventures có vốn điều lệ 70 tỷ đồng do bà Thái Vân Linh là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
1 2 3 4 5