Sequoia Capital đầu tư 1,5 triệu USD vào Uiza.io Sequoia Capital đầu tư 1,5 triệu USD vào Uiza.io
Thị Hồng | 21/04/2019 19:13
Uiza.io từng được ESP Capital và Framgia Inc đầu tư vừa thông báo nhận nguồn vốn mới với 1,5 triệu USD từ Surge- vườn ươm các startup tiềm năng tại Ấn Độ và Đông Nam Á của Sequoia Capital.
1 2 3 4 5