Ngày hội Demo Day dành cho kết nối khởi nghiệp tại Đà Nẵng Ngày hội Demo Day dành cho kết nối khởi nghiệp tại Đà Nẵng
Hoài Thanh | 21/10/2018 10:12
Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn – SONGHAN (Shi) cho biết, ngày 21/10, tại Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng diễn ra ngày hội Demo Day cho đầu tư và kết nối khởi nghiệp ĐMST.
1 2 3 4 5