Start-up công nghệ Việt sẽ được miễn thuế trong 4 năm đầu tiên và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo Start-up công nghệ Việt sẽ được miễn thuế trong 4 năm đầu tiên và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo
Phương Anh | 15/02/2019 10:37
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi đối với các start-up công nghệ. Đặc biệt, các start-up công nghệ sẽ được miễn thuế trong 4 năm đầu tiên và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
1 2 3 4 5