Kevin Tùng Nguyễn, nhà sáng lập JobHop Asia: Khát khao tạo dựng “Google tuyển dụng” của Việt Nam Kevin Tùng Nguyễn, nhà sáng lập JobHop Asia: Khát khao tạo dựng “Google tuyển dụng” của Việt Nam
Thu Phương | 25/05/2019 10:10
Bỏ lại những hào quang và cơ hội phát triển tại Mỹ, Kevin Tùng Nguyễn trở về nước xây dựng nền tảng công nghệ để giải quyết bài toán về tuyển dụng nhân sự, mang nhiều cơ hội việc làm tốt trên thế giới về Việt Nam, cũng như đưa nhân tài Việt Nam đến gần với thế giới.
1 2 3 4 5