“Kỳ lân” công nghệ sớm xuất hiện tại Việt Nam “Kỳ lân” công nghệ sớm xuất hiện tại Việt Nam
Anh Hoa | 18/06/2019 13:20
Những thương vụ đầu tư hàng chục triệu USD vào các start-up trong thời gian gần đây cho thấy nhiều tín hiệu tốt cho thị trường khởi nghiệp tại Việt Nam cùng với làn sóng M&A các công ty tư nhân “mới lớn”.
1 2 3 4 5 6