Chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 là gì?
Hải Đăng - 26/06/2019 09:39
 
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình".
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay với chủ đề
Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 được tổ chức với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình". Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nội dung được nêu  tại Công văn số 655/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình trong năm 2019.

Theo đó, chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 là "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình".

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của cơ quan, tổ chức tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 thông qua các hình thức Mít tinh, hội nghị, hội thảo; tọa đàm chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan truyền thông đại chúng ưu tiên thời lượng, tin bài và các chương trình truyền hình tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đa dạng hóa các hình thức truyền thông, chủ động tổ chức các hoạt động, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù của địa phương, chú trọng đến việc chỉ đạo hoạt động truyền thông ở các cấp xã, phường, thị trấn… tập trung tuyên truyền về công tác gia đình đặc biệt về chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam năm 2019.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản