Đắk Lắk lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Đề án quy hoạch tỉnh
Hoàng Anh - 26/10/2022 14:12
 
Để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về Đề án quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Đề án quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo Đề án quy hoạch, đang được tỉnh Đắk Lắk tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, ban, ngành địa phương, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 915/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh Đắk Lắk triển khai nghiên cứu và xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh cho giai đoạn 10 năm tới theo hướng tích hợp, tổng thể.

Vời việc lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Đề án quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk mong muốn huy động, phát huy rộng rãi trí tuệ, chuyên môn của các trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực nhằm đóng góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Đề án để khi hoàn thiện và triển khai thực hiện sẽ đảm bảo tính khả thi, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thúc đẩy toàn diện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Một góc thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.
Một góc thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, dự thảo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trình lấy ý kiến các ngành và Trung ương đã xác định tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư nhằm tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, tỉnh xác định 5 lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư gồm:  ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch - dịch vụ logistics, thông tin và truyền thông, phát triển nguồn nhân lực.

Về nông nghiệp, Đắk Lắk sẽ phát triển theo các mô hình trồng trọt và chăn nuôi với quy mô lớn, có sự liên kết chặt chẽ với chuỗi giá trị chế biến thực phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất. Xây dựng một nền nông nghiệp sạch, hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn thân thiện môi trường, đặc biệt là xây dựng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột vươn tầm khu vực và thế giới với những sản phẩm chất lượng cao.

Về công nghiệp, Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 được gắn kết chặt chẽ trong tổng thể phân bố không gian toàn tỉnh, là các hạt nhân năng suất cao, đầu tàu về phát triển kỹ thuật và ứng dụng khoa học - công nghệ mới. Công nghiệp dựa trên các nền tảng phát triển chung của vùng Tây Nguyên, trong đó chú trọng đến điện gió, năng lượng sinh học... Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, chế tạo công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản.

Tỉnh Đắk Lắk xác định 5 lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong Dự thảo Quy hoạch Tỉnh.
Tỉnh Đắk Lắk xác định 5 lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong Dự thảo Quy hoạch Tỉnh.

Đối với du lịch - dịch vụ logistics, Đắk Lắk sẽ đưa du lịch trở thành ngành xương sống trong định hướng phát triển bền vững; hình thành một mạng lưới dịch vụ đồng bộ, đảm nhiệm chức năng là trung tâm dịch vụ đầu mối của vùng với một số loại hình dịch vụ như logistics, tài chính - ngân hàng, sàn giao dịch nông sản, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp...

Ngoài ra, Đắk Lắk cũng hướng đến năm 2030, hạ tầng viễn thông cơ bản hoàn thành, chuyển sang hạ tầng số với dung lượng lớn; công nghiệp CNTT phát triển mạnh theo hướng công nghiệp dữ liệu, hình thành các vùng động lực kinh tế mới. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là phát triển đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ, nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, đúng vị trí chuyên môn…

Về nguồn lực thực hiện quy hoạch, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước dành chủ yếu xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển hạ tầng quan trọng, có tính chiến lược, làm nền tảng để thu hút các nguồn vốn khác từ các khu vực ngoài nhà nước. Cùng với đó, Đắk Lắk sẽ huy động nguồn vốn FDI từ các nhà đầu tư chiến lược, đầu tư vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là những dự án trọng điểm, ngành dịch vụ logistics và du lịch. Nguồn vốn từ các doanh nghiệp trong nước sẽ đầu tư vào các hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ, phát triển các khu đô thị, nông thôn, sản xuất nông nghiệp.

Đắk Lắk: Loạt dự án tại Buôn Ma Thuột sẽ bị loại vì không phù hợp quy hoạch
Chính quyền TP. Buôn Ma Thuột đề xuất loại 59 công trình, dự án ra khỏi Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 do chưa phù hợp với quy hoạch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản