Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Đấu giá 180 lô đất tại huyện Mê Linh và huyện Đông Anh
Tú Ân - 09/09/2015 12:27
 
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành 2 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu đấu giá xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh và xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.
TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, theo Quyết định số 4418/QĐ-UBND, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu đấu giá xã Đại Thịnh (Mê Linh), giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở đối với 40 thửa đất tại khu đấu giá xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh là 6,5 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tính như sau, diện tích từng ô đất (m2) nhân với đơn giá đất cụ thể từng ô đất (đồng/m2).

UBND TP.Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 4419/QĐ-UBND, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tác các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư nông thôn tại xã Nguyên Khê (Đông Anh).

Giá đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh thấp nhất là 4,6 triệu đồng/m2
Giá đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh thấp nhất là 4,6 triệu đồng/m2

 

 Theo quyết định này, giá khỏi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư nông thôn tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Cụ thể: 36 thửa đất đấu giá thôn Đại Bằng, giá khởi điểm là 4,7 triệu đồng/m2; 5 thửa đất khu X3, xóm Chùa, thôn Khê Nữ, giá khởi điểm từ 6,5 - 6,9 triệu đồng/m2; 17 thửa đất khu X5, xóm Đông, thôn Khê Nữ, giá khởi điểm 5,3 triệu đồng/m2; 26 thửa đất khu X6, thôn Cán Khê, giá khởi điểm 5,2 triệu đồng/m2; 25 thửa đất khu X7, thôn Nguyên Khê, giá khởi điểm 5 triệu đồng/m2; 31 thửa đất khu X8, thôn Nguyên Khê, giá khởi điểm 4,6 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thính theo diện tích từng ô đất (m2) nhân với đơn giá đạt cụ thể từng ô đất (đồng/m2).

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên đây được áp dụng cho 12 tháng kể từ ngày ký Quyết định. Trong thời gian hiệu lực, trường hợp giá đất quy định của thành phố có sự thay đổi cao hơn giá khởi điểm đã xác định hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường của biến động thì UBND huyện Mê Linh và Đông Anh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND thành phố phê duyêt điều chỉnh theo quy định.

UBND huyện Mê Linh, Đông Anh có trách nhiệm rà soát hồ sơ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng theo quy định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản