Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã thực hiện đến đâu?
Thùy Liên - 03/10/2023 17:43
 
Trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội được khởi công, tại TP.HCM không có dự án nào.
Các Dự án nhà ở xã hội chậm triển khai
Các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai.

Báo cáo Quốc hội về thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến 30/6/2023, trong giai đoạn 2021 - 2025, cả nước đã hoàn thành hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn.

Hiện cả nước đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng 288.499 căn (trong đó có 105 dự án được cấp phép xây dựng mới, với quy mô xây dựng 85.662 căn).

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công là 9 dự án với tổng số khoảng 18.768 căn, trong đó, nhà ở xã hội 6 dự án, quy mô 7.730 căn. Trong số này có 4 dự án tại Hải Phòng với 6.707 căn, 1 dự án ở Lâm Đồng với 303 căn và chỉ 1 dự án tại Hà Nội với 720 căn, không có dự án nào tại TP.HCM. Nhà ở công nhân có 3 dự án quy mô 11.038 căn đang triển khai (Hải Phòng, Bình Đình, Bắc Giang), không có dự án nào ở hai thành phố lớn nhất đất nước.

 Đối với việc giải ngân gói hỗ trợ cho khách hàng cá nhân đê vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, nhà ở của hộ gia đình theo Nghị quyết 11 đã giải ngân trên 6.200 tỷ đồng cho 15.000 khách hàng.  

Đối với chủ đầu tư các dự án, trên cơ sở rà soát các điều kiện đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, đến nay, Bộ Xây dựng đã 3 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Ngân hàng Nhà nước với số lượng 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô gần 20.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 20.179 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.139 tỷ đồng.

Về triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ, hiện có khoảng 105 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng. Theo tổng hợp báo cáo, đến nay đã có 12 Sở Xây dựng đã rà soát hồ sơ, lập danh mục 37 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 42.463 tỷ đồng nhu cầu vay vốn khoảng 17.850 tỷ đồng, đủ điều kiện trình UBND cấp tỉnh xem xét công bố danh mục dự án…

Các dự án này đang được UBND cấp tỉnh xem xét, rà soát để công bố trong thời gian tới. Ngoài ra, đã có 5 UBND tỉnh (gồm: Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Dương, Hà Tĩnh và Đà Nẵng) đã công bố danh mục 11 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với tổng vốn đầu tư là 7897 tỷ đồng, nhu cầu vay vốn là khoảng 2.681 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản