Đề nghị công khai nhiều nội dung khi thi hành Luật Đất đai 2013
- 22/04/2014 15:03
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Mua chung cư sẽ được sở hữu cả... đất?
Tính giá đất theo Luật mới: Người dân thiệt hay lợi?
Cần có cơ chế người dân góp đất
   
  Liên minh Đất đai kiến nghị Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 cần tăng tính đồng thuận trong quá trình thực hiện việc Nhà nước thu hồi đất  

GS. TSKH Đặng Hùng Võ (ảnh) – Cố vấn cao cấp của LANDA thay mặt Liên minh đất đai góp ý nhiều vấn đề quan trọng như việc xem xét bổ sung các quy định cụ thể yêu cầu công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất và quá trình Nhà nước quyết định giá đất; đưa ra phương thức và quy trình cụ thể của các hình thức lấy ý kiến người dân theo hướng tăng tính đồng thuận trong quá trình thực hiện việc Nhà nước thu hồi đất; xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá gắn với quyền giám sát của người dân…

LANDA đề nghị Ban soạn thảo Dự thảo Nghị định xem xét bổ sung quy định về công khai, minh bạch hồ sơ tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai về áp dụng thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, hồ sơ của người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; hồ sơ địa chính của diện tích đất được giao, được thuê, được chuyển mục đích sử dụng, được gia hạn sử dụng; quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan tài nguyên và môi trường, trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

Trường hợp Phòng tài nguyên và môi trường hoặc Uỷ ban Nhân dân cấp huyện không có trang thông tin điện tử thì phải chuyển việc công khai thông tin này lên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp trên và công khai tại văn phòng của cơ quan mình.

Về việc lấy ý kiến người dân đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và cấp tỉnh được thực hiện theo quy định:

Tài liệu đưa ra lấy ý kiến bao gồm: báo cáo thuyết minh về dự kiến phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Các tài liệu về quy hoạch, kế hoạc sử dụng đất cấp quốc gia được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được công khai trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, LANDA và VCCI đề nghị Ban Soạn thảo sửa đổi Khoản 4 Điều 11 Dự thảo Nghị định với nội dung theo hướng nêu cụ thể số tiền được hỗ trợ tương đương với mức thu nhập trước khi bị thu hồi đất thay vì để chính quyền địa phương tự xác định một mức chung đối với tất cả mọi trường hợp trong một thời gian nhất định, nhằm bảo đảm tính phù hợp thực tiễn và không làm người bị thu hồi đất nghèo đi. Rất nhiều các kiến nghị khác liên quan đến phương pháp định giá đất, khung giá đất, đất đai cho người dân thuộc các nhóm yếu thế…

Nhà nước không thu hồi đất thay doanh nghiệp Nhà nước không thu hồi đất thay doanh nghiệp

(Baodautu.vn) Văn phòng Chủ tịch nước chuẩn bị họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật Đất đai sửa đổi. Theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Luật Đất đai sửa đổi giải quyết cơ bản hạn chế, tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai hiện nay, đặc biệt là vấn đề thu hồi đất.

Phải đưa tư tưởng của Bác Hồ vào Luật Đất đai Phải đưa tư tưởng của Bác Hồ vào Luật Đất đai

(baodautu.vn) Thảo luận lần cuối đối với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vào chiều 22/11, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Bắc Việt đề nghị phải đưa tư tưởng của Bác Hồ vào luật này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản