Điều chỉnh, bổ sung một số khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM
T.T - 05/05/2023 10:31
 
Phó thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý đề nghị về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 364/TTg-CN ngày 4/5/2023, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Cụ thể, Phó thủ tướng đồng ý đưa 3 khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Bàu Đưng quy mô 175 ha tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; Khu công nghiệp Phước Hiệp quy mô 200 ha tại xã Phước Hiệp và xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi và Khu công nghiệp Xuân Thới Thượng quy mô 300 ha tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1300/TTg-KTN ngày 24/7/2014.

Đồng thời, bổ sung Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I với quy mô diện tích 379 ha và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II với quy mô diện tích 289 ha tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1300/TTg-KTN ngày 24/7/2014 không thay đổi.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II tại Đề án và các văn bản giải trình; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn Thành phố trong nội dung quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

TP.HCM cập nhật vị trí và quy mô diện tích Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II vào quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 TP.HCM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai, trong đó lưu ý đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố, trong đó có khu công nghiệp Phạm Văn Hai I và khu công nghiệp Phạm Văn Hai II nằm trong chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp trong Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho TP.HCM.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đưa ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất này chỉ được xem xét sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án đưa 3 khu công nghiệp: Bàu Đưng, Phước Hiệp và Xuân Thới Thượng ra khỏi quy hoạch; đảm bảo điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản nhà nước.

Bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất và các loại đất nông nghiệp khác nằm trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của TP.HCM và huyện Bình Chánh được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

TP.HCM thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. Có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng.

Phó thủ tướng yêu cầu TP.HCM tiếp thu ý kiến của các Bộ có liên quan, thực hiện các giải pháp đề ra tại Đề án trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.

Xây dựng định hướng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo hướng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, trong đó lưu ý tập trung thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; sử dụng ít lao động và tài nguyên (đất đai, nước, năng lượng).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản