Dự án Cụm công nghiệp Bình Mỹ phải chứng minh được năng lực tài chính
Nhiệt Băng - 02/10/2022 12:05
 
Dự án Cụm công nghiệp Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi theo đề xuất của Công ty cổ phần ĐT Phúc Thành Miền Trung chưa đủ cơ sở đánh giá năng lực tài chính.

Sở Tài chính Quảng Ngãi có ý kiến về đề nghị đóng góp ý kiến tham gia thẩm định nhu cầu và điều kiện sử dụng đất đối với Dự án Cụm công nghiệp Bình Mỹ theo đề xuất của Công ty cổ phần ĐT Phúc Thành Miền Trung (số 3, Hùng Vương, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Sở Tài chính làm rõ năng lực tài chính của Công ty cổ phần ĐT Phúc Thành Miền Trung.

Sở Tài chính Quảng Ngãi cho rằng, để làm rõ năng lực tài chính của doanh nghiệp cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. Tuy nhiên, hồ sơ kèm theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi không có những tài liệu này.

Ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi yêu cầu Công ty cổ phần ĐT Phúc Thành Miền Trung cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các sở, ngành và địa phương tham gia ý kiến.

Tuy nhiên, tính đến ngày 26/8/2022, Sở Tài chính Quảng Ngãi chưa nhận được hồ sơ, tài liệu để chứng minh năng lực tài chính của Công ty cổ phần ĐT Phúc Thành Miền Trung. Vì vậy, Sở Tài chính chưa có cơ sở tham gia ý kiến theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, ngày 9/7/2021, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất về chủ trương việc thu hút doanh nghiệp/hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Bình Mỹ theo đề xuất của Sở Công thương Quảng Ngãi.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND huyện Bình Sơn triển khai thành lập Cụm công nghiệp Bình Mỹ gắn với lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định.

Theo đề xuất của Công ty cổ phần ĐT Phúc Thành Miền Trung, vị trí khu đất dự kiến đề xuất đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Bình Mỹ, thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn có tổng diện tích khoảng 49,52 ha.

Tuy nhiên, ngày 6/4/2022, Sở Xây dựng Quảng Ngãi nhận được thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tạm dừng xử lý hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất Dự án Cụm công nghiệp Bình Mỹ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản