Hà Nội thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc
Minh Thắng - 26/05/2022 08:45
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.
Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc là đơn vị tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Theo đó, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý và giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố  Hà Nội.

Theo Quyết định, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thực hiện tổ chức lập theo nhiệm vụ của Thành phố giao và uỷ quyền của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, danh mục những công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc…

Cụ thể, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc có nhiệm vụ tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; quy hoạch xây dựng khu chức năng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết); quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật); 

Thiết kế đô thị, phương án tuyến và vị trí công trình xây dựng theo tuyến, cắm mốc giới, chương trình phát triển đô thị, đề án nâng cấp đô thị, danh mục công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc...

Ban cũng là đơn vị tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố; tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc…

Ngoài ra, Ban còn có nhiệm vụ tổ chức triển khai một số công tác thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố theo phân cấp, ủy quyền của Sở, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai hồ sơ quy hoạch, thiết kế đô thị, hồ sơ phương án tuyển và vị trí công trình xây dựng theo tuyến, chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc; cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, số liệu hạ tầng kỹ thuật, giới thiệu địa điểm xây dựng. Tổ chức công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch; tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa.

Về cơ cấu tổ chức, Ban gồm 3 phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Ban lãnh đạo gồm một Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc. Biên chế viên chức được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phạm vi hoạt động của đơn vị, gồm 27 chỉ tiêu biên chế.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản