Hậu Giang: Khu nhà ở xã hội vốn trên 1.042 tỷ đồng đã có nhà đầu tư
Trúc Giang - 07/08/2021 17:33
 
CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy, Hậu Giang.
Một góc thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy.

Theo đó, nhà đầu tư được chấp thuận đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án trên là CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng (Địa chỉ: Khu nhà ở xã hội Lan Hưng, đường Kinh Dương Vương, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo Báo cáo đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án của Sở Xây dựng Hậu Giang, qua đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo quy định là CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng, và kết quả đánh giá đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án.

CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2300946056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, với vốn điều lệ là 800 tỷ đồng. Có ngành nghề: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trước đó, vào tháng 5/2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm giải quyết chỗ ở ổn định cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo quy định Luật Nhà ở năm 2014, góp phần tạo thành một khu dân cư mới đáp ứng các nhu cầu sống, sinh hoạt của dân cư; đồng thời, tạo cảnh quan và nâng cao mỹ quan đô thị theo đúng quy hoạch được duyệt.

Dự án có quy mô dự kiến 110.190 m2. Trong đó, đất hành lang giao thông đường 3 Tháng 2 là 4.677 m2 (không giao đất cho nhà đầu tư); đất giao để thực hiện dự án là 105.513 m2 (đất nằm trong dự án).

Dự án nhằm xây dựng hoàn chỉnh khu nhà ở xã hội thấp tầng, liền kề với 722 căn nhà, trong đó có 603 căn nhà ở xã hội và 119 căn nhà ở thương mại. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bố trí cho gần 3.000 người với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và kết nối đồng bộ với các dự án lân cận.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 1.042.457.400.000 đồng, từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động khác theo quy định pháp luật.

Hình thức thực hiện: Nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư ứng tiền giải phóng mặt bằng.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

Hậu Giang: Khu nhà ở xã hội vốn trên 1.042 tỷ đồng đã có nhà đầu tư

Trúc Giang

CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy.

Theo đó, nhà đầu tư được chấp thuận đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án trên là CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng (Địa chỉ: Khu nhà ở xã hội Lan Hưng, đường Kinh Dương Vương, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo Báo cáo đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án của Sở Xây dựng Hậu Giang, qua đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo quy định là CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng, và kết quả đánh giá đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án.

CTCP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2300946056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, với vốn điều lệ là 800 tỷ đồng. Có ngành nghề: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Trước đó, vào tháng 5/2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm giải quyết chỗ ở ổn định cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo quy định Luật Nhà ở năm 2014, góp phần tạo thành một khu dân cư mới đáp ứng các nhu cầu sống, sinh hoạt của dân cư; đồng thời, tạo cảnh quan và nâng cao mỹ quan đô thị theo đúng quy hoạch được duyệt.

Dự án có quy mô dự kiến 110.190 m2. Trong đó, đất hành lang giao thông đường 3 tháng 2 là 4.677 m2 (không giao đất cho nhà đầu tư); đất giao để thực hiện dự án là 105.513 m2 (đất nằm trong dự án).

Dự án nhằm xây dựng hoàn chỉnh khu nhà ở xã hội thấp tầng, liền kề với 722 căn nhà, trong đó có 603 căn nhà ở xã hội và 119 căn nhà ở thương mại. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bố trí cho gần 3.000 người với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và kết nối đồng bộ với các dự án lân cận.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 1.042.457.400.000 đồng, từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động khác theo quy định pháp luật.

Hình thức thực hiện: Nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư ứng tiền giải phóng mặt bằng.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

Hậu Giang hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản
Hậu Giang hiện có khoảng 52 tấn chôm chôm, 55 tấn dưa lê, 73 tấn nhãn… đang tới vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản