Huyện Đông Anh triển khai 15 đề án để "nâng đời" lên quận
Thanh Nga - 11/09/2019 15:37
 
Thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện thành quận giai đoạn 2020-2025, huyện Đông Anh đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện 15 đề án thành phần nhằm hoàn thành các tiêu chí. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Dự án Công viên Kim Quy, Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mới, Dự án Công viên phần mềm, Dự án thành phố thông minh…

Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Xuân Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh chia sẻ.

Huyện Đông Anh sẽ có diện mạo mới trong tương lại
Huyện Đông Anh sẽ có diện mạo mới trong tương lại

Ông Linh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện Đông Anh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức cao (10,1%); nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện và đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu chi được bảo đảm.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các khó khăn vướng mắc đều được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là các dự án trọng tâm, trọng điểm của Thành phố và huyện. Hiện huyện đã và đang thực hiện giải phóng mặt bằng 176 dự án, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như: Dự án Công viên Kim Quy, Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mới; Dự án Công viên phần mềm, Dự án thành phố thông minh…

Đặc biệt, thự hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận giai đoạn 2020 - 2025 đã được UBND TP. Hà Nội thông qua, UBND huyện đã chỉ đạo và hoàn thành việc rà soát, đánh giá các tiêu chí kinh tế-xã hội so với tiêu chí của Đề án; đồng thời đã xây dựng kế hoạch thực hiện bằng 15 đề án thành phần. Đây là các đề án nhằm hoàn thành các tiêu chí thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận.

Cụ thể như Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Đông Anh theo hướng phục vụ, chuyện nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý của chính quyền đô thị giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; Đề án hoàn thiện và phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đông Anh theo tiêu chí đô thị giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo;

Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xây dựng huyện Đông Anh thành quận giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo; Đề án lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn huyện; Đề án lập quy hoạch các điểm dân cư phát triển đô thị trên địa bàn huyện; Đề án Đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng cổ theo 15 Đề án huyện phê 24 xã, thị trấn. Hoàn thiện việc xây dựng và trình HĐND huyện thông qua các Đề án thành phần còn lại. Khảo sát để lập Đề án đầu tư, bảo vệ giữ gìn và phát huy giá trị làng cổ;…

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 đã đề ra, ông Nguyễn Xuân Linh cho biết thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ các tiêu chí so với Đề án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận và Đề án đầu tư xây dựng xã, thị trấn thành phường. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, huyện sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các điểm dân cư phát triển đô thị trên địa bàn, làm cơ sở và căn cứ để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch, nhất là đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết hợp với xử lý nước thải; tập trung thực hiên quyết liệt trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch Khu trung tâm văn hóa, thể thao Đông Anh
UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa, thể dục thể thao huyện Đông Anh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản