Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương loại bỏ hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở"
Linh Đan - 15/09/2023 14:20
 
Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc "khai tử" loại đất ở không hình thành đơn vị ở.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến việc xử lý đối với các dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh và loại bỏ hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" được thể hiện tại các văn bản pháp lý của dự án (về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng).

Tuy vậy, thời gian qua, báo chí phản ánh có việc bán đấu giá đất ở không hình thành đơn vị ở tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Vì vậy, để tránh các giao dịch phát sinh liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ thông báo cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân có liên quan dừng các thủ tục liên quan đến hình thức đất ở không hình thành đơn vị ở cho đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ "đất ở không hình thành đơn vị ở".

"Quá trình thực hiện, nếu có nội dung vướng mắc thì các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định", ông Tuân yêu cầu.

Trước đây, tại Khánh Hòa có nhiều dự án được cấp phép có loại đất ở không hình thành đơn vị ở. Tuy vậy, các cơ quan Trung ương xác định đây là loại đất không có trong Luật Đất đai và việc cho phép chủ đầu tư được triển khai đầu tư đối với loại đất này là không có cơ sở. Để xử lý vấn đề này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã và đang chuyển đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản