Không được dùng đất xây dựng sân golf làm nhà ở thương mại
Hà Nguyễn - 27/10/2018 14:39
 
Sẽ có 7 hành vi bị bấm trong hoạt động xây dựng và đầu tư sân golf. Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo và vừa ra lấy ý kiến công luận.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra lấy ý kiến công luận về Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinhdoanh sân golf. Theo đó, một trong những nội dung được Dự thảo Nghị định nhấn mạnh, đó là nêu rõ 7 hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng và đầu tư sân golf.

Cụ thể, không được xây dựng sân golf khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Cũng không được sử dụng đất sân golf không đúng mục đích.

.
Theo Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, không được sử dụng đất xây dựng sân golf làm nhà ở thương mại

Bên cạnh đó, cấm kinh doanh sân golf và các dịch vụ liên quan không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, nghị định này và pháp luật có liên quan. Cấm hành vi lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép.

Các hành vi bị cấm khác là cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Cuối cùng là các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, mỗi lỗ golf không được sử dụng quá 5 ha đất; diện tích xây dựng sân golf lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ). Điều quan trọng, không được sử dụng đất xây dựng sân golf và công trình phụ trợ để xây dựng nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác. Không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để xây dựng nhà ở thương mại. 

Thời gian xây dựng và đưa vào hoạt động Dự án sân golf không được quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. 

Nhà đầu tư phải cam kết hỗ trợ tái định cư, bố trí việc làm cho người bị thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Cũng theo Dự thảo Nghị định, các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf bao gồm: đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đất rừng tự nhiên thuộc quy hoạch; đất trồng lúa trừ đất trồng lúa một số vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao và đáp ứng điều kiện về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản