Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng 2.980 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030
Linh Đan - 05/01/2024 16:15
 
Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng khoảng 174.000m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 2.980 căn.

Theo Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội (NOXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 123.600m2 sàn NOXH, tương ứng với khoảng 2.092 căn hộ; trong đó nhà ở cho người thu nhập thấp khoảng 1.900 căn, nhà ở cho công nhân khoảng 192 căn; trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 50.400m2 sàn NOXH, tương ứng với khoảng 888 căn hộ; trong đó nhà ở cho người thu nhập thấp khoảng 600 căn, nhà ở cho công nhân khoảng 288 căn.

Như vậy, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng khoảng 174.000m2 sàn NOXH, tương đương khoảng 2.980 căn, chiếm tỷ lệ 0,3% so với Đề án.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, phát triển nhà ở xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng năm 2023, tỉnh này phấn đấu khởi công 2 dự án NOXH tương ứng khoảng 48.187m2 sàn.

Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã triển khai hiệu quả Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh thống nhất lộ trình, tiến độ đảm bảo khởi công xây dựng ít nhất 2 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Thực hiện kế hoạch, lộ trình được UBND tỉnh phê duyệt Sở Xây dựng đã quyết liệt, tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, đối với nhà ở công nhân Khu công nghiệp Phú Hội, lãnh đạo Sở Xây dựng chủ động lập nhóm Zalo, trong đó đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương để kịp thời đôn đốc tiến độ…

Đến ngày 23/6/2023, đã khởi công 1/1 dự án NOXH công nhân Khu công nghiệp Phú Hội với 371 căn hộ (là 1/9 nhà ở xã hội trong cả nước khởi công trong 6 tháng đầu năm 2023).

Hiện, nhà đầu tư đã hoàn thành phần móng tòa nhà 3C tại dự án. Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; định kỳ hàng tháng có báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện.

Trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Do đó, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh lộ trình, tiến độ khởi công khởi công dự án nhà ở xã hội năm 2023 và được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 7921/UBND-XD ngày 13/9/2023, theo đó tiếp tục phấn đấu khởi công các dự án NOXH trong năm 2024.

Cụ thể là chỉ đạo các sở, ngành địa phương tập trung tổ chức thực hiện, phấn đấu khởi công các dự án nhà ở xã hội, như Dự án nhà ở xã hội Khu quy hoạch 5B-CC5 dự kiến khởi công trong tháng 6/2024; Dự án nhà ở xã hội Kim Đồng vào tháng 6/2024; Dự án nhà ở xã hội Sào Nam vào tháng 7/2024.

Đối với các dự án này, đến nay tiến độ thực hiện các thủ tục về đầu tư cơ bản đảm bảo thời gian yêu cầu. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đảm bảo thời gian.

Đối với Dự án NOXH tại thành phố Bảo Lộc (Khu công nghiệp Lộc Sơn), Sở Xây dựng đã đề xuất cập nhật dự án vào danh mục dự án NOXH dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, UBND thành phố Bảo Lộc vẫn chưa hoàn tất việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án.

Về kêu gọi đầu tư, Sở Xây dựng đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật các dự án NOXH vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 27/1/2022.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đối với các dự án NOXH đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc địa phương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất.

Đến nay, các dự án NOXH trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã được địa phương cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, phê duyệt phạm vi ranh giới thực hiện dự án.

Hiện nay, UBND thành phố Đà Lạt đang tiến hành khảo sát, kiểm đếm, làm cơ sở xác định giá đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định…

Hiện nay, Sở đã tham mưu Tờ trình số 3258/TTr-SXD ngày 25/12/2023 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở xã hội để tạo điều kiện cho người lao động và thanh niên có nhà ở theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản