Lý do cư dân Tulip Tower của Vạn Phát Hưng chưa được cấp sổ đỏ
Anh Ngọc - 14/07/2019 09:22
 
Cuối năm 2018, Cục Giám định (Bộ Xây dựng) đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình chung cư Tulip Tower để đưa vào khai thác, sử dụng. Kết quả kiểm tra cho thấy công trình còn một số tồn tại cần được chủ đầu tư khắc phục, giải trình.
Theo quảng cáo, Dự án gồm 132 căn hộ
Theo quảng cáo, dự án Tulip Tower gồm 132 căn hộ và do do Công ty cổ phần Xây dựng Thuận Hưng (công ty thành viên của Công ty Vạn Phát Hưng) làm chủ đầu tư

Ông Võ Hoàng Bách (TP. HCM) chia sẻ, ông có ý định mua căn hộ tại Tulip Tower Quận 7 do Công ty cổ phần Xây dựng Thuận Hưng (công ty thành viên của Công ty Vạn Phát Hưng) làm chủ đầu tư. Ông Bách được biết chủ đầu tư đã bàn giao nhà từ tháng 7/2017, tuy nhiên đến nay các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ.

Phía chủ đầu tư cho biết với cư dân, do Bộ Xây dựng chưa nghiệm thu hoàn thành công trình nên chưa đủ thủ tục để cấp sổ đỏ cho các hộ dân mặc dù phía chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ các bước nghiệm thu công trình và đã mời Bộ Xây dựng vào nghiệm thu.

Ông Bách thắc mắc không rõ thông tin chủ đầu tư đưa ra có đúng không? Nếu đúng thì khi nào Bộ Xây dựng mới nghiệm thu hoàn thành công trình này?

Khi đặt câu hỏi này tới Bộ Xây dựng, đại diện Bộ đã trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Công trình chung cư kết hợp văn phòng làm việc Tulip Tower xây dựng tại số 15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần Xây dựng Thuận Hưng (công ty thành viên của Công ty Vạn Phát Hưng) làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của chủ đầu tư số 01/18/BC-TH ngày 29/11/2018, công trình chung cư Tulip Tower được khởi công ngày 2/7/2009 và hoàn thành trong tháng 1/2017. Căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, do công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực nên việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại Điều 31 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, việc tổ chức nghiệm thu công trình (bao gồm: Nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng) thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chỉ thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư.

Từ ngày 20/12/2018 đến ngày 21/12/2018, Cục Giám định đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình chung cư Tulip Tower để đưa vào khai thác, sử dụng. Kết quả kiểm tra cho thấy công trình còn một số tồn tại cần được chủ đầu tư khắc phục, giải trình.

Sau đó, Chủ đầu tư dự án đã tổ chức khắc phục và giải trình về các tồn tại nêu tại Văn bản số 01/2019/CV-TH ngày 16/1/2019 và gần đây nhất là Văn bản số 08/19/CV-TH ngày 18/6/2019.

Hiện Cục Giám định đang xem xét các văn bản giải trình nêu trên, trong trường hợp nội dung giải trình bảo đảm tính pháp lý, kết quả kiểm tra cho thấy chủ đầu tư và các bên liên quan đã tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện dự án và công trình đảm bảo an toàn,  Dự kiến, Cục Giám định sẽ có thông báo chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản