Ninh Thuận: Chuyển mục đích 7,26 ha rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước
Như Chính - 03/11/2020 09:46
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Lâm nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển 7,26 ha rừng đặc dụng (0,87 ha rừng tự nhiên, 6,39 ha rừng trồng) thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận sang mục đích khác để thực hiện dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật  về tính chính xác số liệu, nội dung báo cáo và các đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mới được tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng nêu trên, đảm bảo đúng quy định tại Điều 23 Luật Lâm nghiệp năm 2017; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện, mất trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng nêu trên theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật hiện hành.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản