Phú Yên chấn chỉnh hạn chế, trì trệ trong cấp phép xây dựng
Hà Minh - 11/10/2021 09:48
 
Thiếu nhân lực, chưa tận tâm với công việc, thời hạn xử lý hồ sơ kéo dài, hành vi nhũng nhiễu… trong cấp phép xây dựng đang được tỉnh Phú Yên chỉ đạo khắc phục quyết liệt.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên báo cáo kết quả kiểm tra công tác cấp phép xây dựng giai đoạn 2019-2020 cho thấy: các địa phương thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước đã dẫn đến biên chế tại một số phòng chuyên môn tham mưu công tác cấp phép xây dựng hụt cán bộ theo đề án vị trí việc làm và biên chế được giao hằng năm.

Tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Phú Yên
Tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Phú Yên

Vì vậy, dù các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định, chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính và cấp phép xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng của tổ chức, công dân nhưng số lượng công việc tồn vẫn còn nhiều.

“Kết quả kiểm tra thực tế tại thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và thị xã Sông Cầu cho thấy còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, nhiều vi phạm về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng chưa nhịp nhàng, khoa học và đúng hẹn” – Báo cáo của Sở Xây dựng Phú Yên nêu.

Phú Yên sẽ làm gì để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phải chấn chỉnh kịp thời tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, trễ hạn trong thụ lý, giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng? Ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, từ tỉnh đến cơ sở phải thật quyết tâm trong công tác cấp phép xây dựng để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

“Các đơn vị, địa phương cần triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh ban hành liên quan đến công tác cấp phép xây dựng; thực hiện nghiêm túc văn bản số 4155/UBND-ĐTXD ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh về việc cấp phép xây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn (2019 - 2020). Đồng thời, tiếp tục cải tiến quy trình trong công tác cấp phép xây dựng”- ông Lê Tấn Hổ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ UBND tỉnh Phú Yên, tỉnh yêu cầu các cấp phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cấp phép xây dựng tại các địa phương, Qua đó, để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, khắc phục tình trạng “ngâm” hồ sơ trong cấp phép xây dựng, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ quy định pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng. “Tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, các sở, ngành, địa phương thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo chỉ đạo”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản