Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 02:44:02
Phú Yên: Điều chỉnh đầu tư dự án hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hà Minh - 06/10/2021 08:09
 
Tỉnh Phú Yên chấp thuận điều chỉnh đầu tư dự án hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên trên cơ sở rà soát dừng các hạng mục đầu tư chưa cần thiết.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ tại cuộc họp bàn về một số nội dung liên quan đến đầu tư các dự án thuộc Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên, bên cạnh việc chấp thuận điều chỉnh đầu tư hạ tầng dự án này, UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên lập Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao (giai đoạn 1).

Trong đó, rà soát, đề xuất dừng các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết, cấp bách, đồng thời, bổ sung các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Hồ chứa nước Lỗ Chài trong Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên
Hồ chứa nước Lỗ Chài trong Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Ngoài ra, kết luận cũng lưu ý trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án, cần tiếp thu, nghiên cứu ý kiến các cơ quan liên quan về hạng mục đầu tư bổ sung như: Hạ tầng khung đảm bảo phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất của các dự án; nguồn cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt đảm bảo liên tục; việc đầu tư hồ chống hạn đảm bảo hiệu quả sử dụng; tính toán quy mô công suất khu xử lý nước thải phù hợp với việc kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Yên cũng thống nhất triển khai việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 2).

Không những vậy, Kết luận cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao kiểm tra, rà soát lại tình hình triển khai thực hiện 11 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, về mục tiêu, quy mô, diện tích sử dụng đất, sản phẩm đầu ra, vị trí (kèm bản vẽ tổng mặt bằng Khu)… và các kiến nghị, đề xuất; tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét; Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư; NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ và các Cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí kêu gọi và thu hút đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả sử dụng đất; Trong đó nghiên cứu quỹ đất dùng chung để các đơn vị trình diễn sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2021.

Đối với huyện Phú Hòa, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên, gồm: Bể cấp nước số 1, phần vỉa hè 20m còn lại của hạng mục đường giao thông trục chính, sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư (chậm nhất tháng 10/2021) để đáp ứng tiến độ thi công hoàn thành công trình trong năm 2021.

Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án của các Nhà đầu tư trong Khu, như: Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ FAM- Phú Yên của Công ty TNHH Công nghiệp FLC Biscom, đã ứng 12,48 tỉ đồng vào cuối năm 2020; Dự án Khu liên hiệp Nông nghiệp Công nghệ cao Tín Thành…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư