Phú Yên đề nghị công nhận kết quả tiêu chí đô thị loại II cho Tuy Hòa
Minh Khuê - 03/11/2020 11:57
 
Đề nghị công nhận kết quả tiêu chí đô thị loại II cho Thành phố Tuy Hòa để chuẩn bị mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp, xây dựng TP Tuy Hòa lên đô thị loại I.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng công nhận kết quả rà soát, đánh giá đô thị loại II của TP Tuy Hòa và đánh giá về tiêu chuẩn trình độ phát triển hạ tầng cơ sở của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố này, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

TP Tuy Hòa được công nhận đô thị loại II vào ngày 11/3/2013. Từ sau khi được công nhận đô thị loại II, TP Tuy Hòa chưa lập, phê duyệt chương trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố và khu vực lân cận đến năm 2040, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị trình thẩm định, phê duyệt và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có định hướng nâng đô thị Tuy Hòa trở thành đô thị loại I vào năm 2025.

Để có cơ sở lập đề án thành lập 3 phường Bình Ngọc, Bình Kiến và An Phú thuộc TP Tuy Hòa, UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá đô thị loại II của thành phố và đánh giá các tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ phát triển hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại II của các đơn vị hành chính dự kiến thành lập phường. Kết quả đánh giá: Tiêu chí đô thị loại II, đạt 5/5 tiêu chí; tiêu chuẩn về trình độ phát triển hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại II của các xã dự kiến lên phường đạt 11/12 tiêu chuẩn.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, đây là việc làm cần thiết để chuẩn bị mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp, xây dựng TP Tuy Hòa, tiến tới hoàn thành mục tiêu là đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025, phù hợp với tốc độ đô thị hóa của thành phố và định hướng phát triển đô thị của tỉnh. Theo quy hoạch hiện tại, ngoài 3 khu vực dự kiến thành lập phường, TP Tuy Hòa hiện có 12 phường hiện hữu và 1 khu vực ngoại thành là Hòa Kiến.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản