Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 17:54:02
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cam kết gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc
Hoàng Anh - 16/10/2020 11:54
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên, ông Phạm Đại Dương khẳng định, sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc.

Sáng 16/10, sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 trình Đại hội; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.

Hội nghị đã tín nhiệm bầu ông Phạm Đại Dương tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  bà Cao Thị Hoà An và ông Nguyễn Hữu Thế được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương cho biết, Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, để gánh vác trọng trách do Đại hội giao phó.  Đại hội cũng đã hoàn thành bầu các đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tri ấn những đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 .
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tri ân những đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 .

“Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin trân trọng cám ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành khóa mới. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trọng trách lớn lao mà Đại hội đã tin tưởng giao phó".

"Chúng tôi xin hứa trước Đại hội và nhân dân tỉnh nhà, sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực, phát huy nội lực, ra sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra”, ông Phạm Đại Dương phát biểu trong diễn văn nhận nhiệm vụ.

Ông Phạm Đại Dương họp báo thông tin về những kết quả của Đại hội.
Ông Phạm Đại Dương họp báo thông tin về những kết quả của Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy công cuộc phát triển bền vững tỉnh nhà trong các giai đoạn tiếp theo. Tỉnh Phú Yên đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh.

Thứ nhất, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Thứ hai, xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ tư, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

Thứ năm, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

Thứ sáu, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Đại Dương tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên được các đại biểu tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư