Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2021, 23:36:05
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phú Yên cần phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn
Hoàng Anh - 14/10/2020 11:39
 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, Phú Yên cần phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn.

Ngày 14/10, được sự phân công của Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao và biểu dương những thành tựu đáng phấn khởi của tỉnh Phú Yên. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Phú Yên đã có những bước phát triển mới, khá toàn diện, thế và lực, cũng như sức mạnh tổng hợp của tỉnh được nâng cao hơn. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng để Phú Yên phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu tỉnh Phú Yên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu tỉnh Phú Yên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025

Kinh tế của Phú Yên phát triển ổn định ở mức khá cao so với nhiệm kỳ trước; tăng trưởng bình quân 7%/năm; quy mô kinh tế gấp 1,6 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 52,9%, gấp 1,6 lần năm 2015. Có nhiều chính sách huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, đô thị... Bộ mặt nhiều vùng nông thôn, miền núi, đô thị có chuyển biến, khởi sắc so với 5 năm trước đây.

Trong nhiệm kỳ qua, Phú Yên đã triển khai và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án lớn, quan trọng; tích cực phối hợp, thúc đẩy hoàn thành 2 hầm đường bộ Đèo Cả ở phía Nam và Đèo Cù Mông ở phía Bắc, góp phần phá vỡ thế khó khăn, trở ngại trong giao thông, mở ra cơ hội giao thương, hợp tác phát triển với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và cả nước. Từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển; đẩy mạnh du lịch biển, khai thác và nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế… có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 2,5%, giảm bình quân 2%/năm. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Phú Yên luôn coi trọng củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tốt.

Tuy nhiên, theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì Phú Yên đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Đại hội cần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng ưu điểm cũng như những hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực, để đưa tỉnh Phú Yên của chúng ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn. Nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, với tinh thần khó khăn gấp đôi thì nỗ lực gấp ba, huy động tối đa các nguồn lực để vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu tỉnh Phú Yên lần thứ 17.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu tỉnh Phú Yên lần thứ 17.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gợi mở 4 vấn đề mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên cần tập trung nghiên cứu.

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt quan điểm: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên các giải pháp cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển Tỉnh trong tình hình mới.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: “Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, vì chúng ta có rừng để phát triển kinh tế rừng, có biển để phát triển kinh tế biển và tiếp giáp với các địa phương, khu vực lân cận phát triển như Khánh Hoà, Bình Định, Tây Nguyên. Tuy nhiên, để có thể phát triển nhanh và bền vững, phát huy tốt đa các tiềm năng, lợi thế, Tỉnh cần xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, bài bản, khoa học và đầu tư, phát triển một cách có trọng tâm, trọng điểm”,

Trước mắt, tỉnh Phú Yên cần chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch trên các lĩnh vực. Phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong quá trình phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện và đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công cũng như các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Tình Phú Yên ngày càng phát triển.
Tình Phú Yên ngày càng phát triển.

Tận dụng tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch biển và khai thác, nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao. Đặc biệt chú trọng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh trồng rừng, nâng cao độ che phủ rừng.

Thứ ba, tỉnh phải chú trọng đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; trong đó, xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, có nhân cách, lối sống đẹp, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội là trung tâm để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đó là bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các đồng chí cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Phú Yên thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, chú trọng phòng thủ biển; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Chuẩn bị tốt nhân lực, tàu thuyền sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Xây dựng Phú Yên phú cường, không để ai lại phía sau
Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh sẽ xây dựng Phú Yên phú cường, một Phú Yên mà ở đó, sự phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư