Quảng Nam bổ sung 26 danh mục dự án thu hồi đất
Hoàng Anh - 05/05/2023 15:07
 
Quảng Nam thống nhất bổ sung 26 danh mục dự án thu hồi đất tại các địa phương, tổng diện tích đề nghị thu hồi đất hơn 118 ha.

Ngày 5/5, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn huyện Thăng Bình, huyện Phú Ninh, Thị xã Điện Bàn và thành phố Tam Kỳ.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 14.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 14.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án thu hồi đất cho 4 địa phương là Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ với tổng cộng 26 danh mục. Trong đó, sử dụng vốn ngân sách 20 danh mục, sử dụng vốn ngoài ngân sách 6 danh mục.

Tổng diện tích đề nghị thu hồi đất là 118,30 ha. Trong đó, huyện Thăng Bình 1 danh mục với tổng diện tích thu hồi 0,50 ha; huyện Phú Ninh 7 danh mục với tổng diện tích thu hồi 30,81 ha; Thị xã Điện Bàn 14 danh mục với tổng diện tích thu hồi 44,01 ha và thành phố Tam Kỳ 4 danh mục với tổng diện tích thu hồi 42,98 ha.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam, việc bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2023 là cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất cho 3 địa phương là huyện Thăng Bình, Thị xã Điện Bàn, thành phố Tam Kỳ, với 12 danh mục.

Thị xã Điện Bàn có 14 danh mục Dự án thu hồi đất, với tổng diện tích thu hồi 44,01 ha
Thị xã Điện Bàn có 14 danh mục dự án thu hồi đất, với tổng diện tích thu hồi 44,01 ha

Trong đó sử dụng vốn ngân sách là 9 danh mục, sử dụng vốn ngoài ngân sách là 3 danh mục, với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 237,78 ha. Trong đó, đất trồng lúa là 29,17 ha, đất rừng phòng hộ là 2,1 ha.

Cụ thể, huyện Thăng Bình có 2 danh mục với tổng diện tích hơn 24 ha; thị xã Điện Bàn 7 danh mục với tổng diện tích hơn 23 ha; thành phố Tam Kỳ 3 danh mục với tổng diện tích là hơn 21 ha.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản