Quảng Nam chọn được nhà đầu tư cho Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1
Hoàng Anh - 18/11/2022 17:14
 
Công ty An Dương là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đủ khả năng thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1, tổng vốn thực hiện khoảng 116 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký ban hành quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1 (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ, được sửa đổi tại điểm a khoản 2 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1 (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).
Dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1  nằm trên phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

Tháng 9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có thông báo mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký Dự án Xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Hà My Trung 1.

Theo đó, Dự án có quy mô diện tích khoảng 14 ha, được thực hiện tại phường Điện Dương. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 116,172 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 45,9 tỷ đồng. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là ngày 27/10/2022.

Hiện trạng khu đất là đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng, bao gồm các loại đất giao thông, thủy lợi, đất lúa, đất trồng cây lâu năm.

Quảng Nam: Vì sao Khu nhà ở cho người thu nhập thấp phải xin điều chỉnh tiến độ?
Người dân không đồng ý nhận tiền đền bù, dự án Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc phải xin điều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản