Quảng Nam điều chỉnh 1/500 Khu dân cư Tây Khương
Hoàng Anh - 18/02/2023 13:53
 
Việc điều chỉnh giảm đất công trình công cộng và tăng diện tích đất thương mại dịch vụ của dự án Khu dân cư Tây Khương là không phù hợp với quy định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, ông Nguyễn Quang Thử vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Duy Xuyên điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Khu dân cư Tây Khương đảm bảo các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tây Khương (thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 05/11/2021. Phạm vi sử dụng đất của dự án này là khoảng 3,53 ha.

Tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư Tây Khương thì tổng diện tích đất quy hoạch là 3,53 ha. Trong đó  đất công trình công cộng là 4.266 m2; đất ở chia lô liền kề là 13.612 m2; đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.127 m2, đường giao thông, mương kỹ thuật là 16.264 m2.

Tuy nhiên, ngày 4/8/2022, UBND huyện Duy Xuyên ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương.

Theo đó tổng diện tích quy hoạch sau điều chỉnh là 3,34 ha. Cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh thì đất công trình công cộng là 1.316 m2; Đất thương mại dịch vụ là 2.541 m2; Đất ở chia lô liền kề là 12.740 m2; Đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.293 m2; đường giao thông, mương kỹ thuật là 15.466 m2.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, việc điều chỉnh đất công trình công cộng của dự án giảm 2.950 m2 (từ 4.266 m2 giảm xuống còn 1.316 m2); diện tích đất thương mại dịch vụ tăng lên 2.541 m2 là không phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh về kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2015.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, không điều chỉnh giảm không gian, phạm vi, quy mô đất công cộng, công viên, cây xanh, mặt nước, mốc chỉ giới xây dựng, vệt cây xanh của các dự án (kể cả trên các trục đường chính, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường ven biển) đã phê duyệt sang mục đích thương mại, dịch vụ, đất ở. Trường hợp thật sự cần thiết phải điều chỉnh, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn”.

Dự án Khu dân cư Tây Khương được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 05/11/2021, tiến độ thực hiện năm 2021-2024. Nhà đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Quảng Nam và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC.

Mục tiêu dự án là đầu tư hình thành khu dân cư có không gian sống hiện đại và tiện nghi; kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu vực hiện hữu nhằm phát triển, cải tạo, chỉnh trang đô thị Nam Phước theo định hướng Chương trình phát triển đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt, góp phần xây dựng đô thị loại IV thị trấn Nam Phước trong tương lai.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản