Quảng Nam lại điều chỉnh tiến độ cho Khu đô thị SBC miền Trung
Hoàng Anh - 09/11/2022 15:51
 
Tháng 3/2022, tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án Khu đô thị SBC miền Trung đến hết tháng 9/2022; nay tiếp tục điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến Quý IV/2023.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị SBC miền Trung tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị SBC miền Trung đến hết Quý IV/2023 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án.

Quyết định này giãn tiến độ thêm 15 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tại Công văn số 1900/UBND-KTN ngày 31/3/2021. Trước đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị SBC miền Trung đến hết tháng 9/2022.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, dự án Khu đô thị SBC miền Trung có diện tích hơn 5,5ha, chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án Khu đô thị SBC miền Trung do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng tổng hợp SBC làm chủ đầu tư. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Dự án này tuy có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, khả năng giải phóng mặt bằng diện tích còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện các dự án.

Nhiều Dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Nhiều dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xây dựng tổng hợp SBC miền Trung chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thị xã Điện Bàn giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án.

Tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án. Thực hiện ký phụ lục cam kết tiến độ; các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án

Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Xây dựng tổng hợp SBC miền Trung có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của Nhà nước; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án. Trường hợp sau khi được điều chỉnh tiến độ mà công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vướng mắc không triển khai thực hiện được thì báo cáo đề xuất hướng xử lý.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản