Quảng Nam hối thúc tiến độ dự án Tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch CYAN
Hoàng Anh - 09/11/2022 10:20
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu, các khu vực không thể thu hồi đất tại dự án Tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch CYAN thì đề xuất loại ra khỏi ranh giới dự án.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân vừa có chỉ đạo về thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch CYAN tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn).

Theo đó, Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần CYAN làm việc cụ thể với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, xác định các khu vực có khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Đối với khu vực không thể thu hồi đất thì đề xuất loại ra khỏi ranh giới dự án để tập trung triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần CYAN phải bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính và tập trung nhân lực, cử cán bộ có thẩm quyền thường xuyên phối hợp, làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng; tích cực phối hợp với thị xã Điện Bàn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai các hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện dự án.

Tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch CYAN được thực hiện trên địa bàn Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch CYAN được thực hiện trên địa bàn Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần CYAN phải phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 thực hiện thủ tục kế thừa, điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ pháp lý có liên quan để đảm bảo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Khẩn trương làm việc với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để được giải quyết các hồ sơ, thủ tục sớm triển khai thi công, hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho dự án này.

Về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bao gồm việc chuyển nhượng dự án đầu tư Tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch CYAN tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn cho Công ty Cổ phần CYAN), tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Công ty thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Ngày 24/6/2022, tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản về điều chỉnh Dự án Tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch CYAN.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn và dịch vụ du lịch CYAN. Trong đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2023 đối với phần diện tích 40.242,6 m2 đã giải phóng mặt bằng; đối với phần diện tích còn lại đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp UBND thị xã Điện Bàn đánh giá năng lực của nhà đầu tư; nếu đủ năng lực thì cho phép tiếp tục thực hiện dự án, trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện thì đề xuất thu hồi, chỉnh trang dân cư hoặc chuyển sang mục đích công cộng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản