Quảng Nam yêu cầu rà soát hồ sơ pháp lý mua bán nợ Khu đô thị số 6
Hoàng Anh - 08/11/2022 17:37
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát hồ sơ pháp lý mua bán nợ, bàn giao tiếp nhận trên thực địa, tình hình triển khai đầu tư hạ tầng tại dự án Khu đô thị số 6.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang đã ký văn bản liên quan đến phương án giá đất đối với phần diện tích khu đất Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land nhận chuyển giao từ Dự án Khu đô thị số 6, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, sau khi xem xét đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án xác định giá đất cụ thể đối với phần diện tích khu đất Công ty Dana Home Land nhận chuyển giao từ Dự án Khu đô thị số 6. Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Công ty Dana Home Land để rà soát, xem xét lại việc thực hiện các hồ sơ pháp lý mua bán nợ, việc bàn giao tiếp nhận trên thực địa, tình hình triển khai đầu tư hạ tầng để báo cáo UBND tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét các thủ tục pháp lý về đất đai đối với phần diện tích khu đất Công ty Dana Home Land nhận chuyển giao từ dự án Khu đô thị số 6, Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc để tham mưu giao đất, cho thuê đất hoặc điều chỉnh diện tích đất giao, cho thuê từ Công ty TNHH Chí Thành sang Công ty Dana Home Land.

Dự án Khu đô thị số 11 liên quan đến Công ty Chí Thành vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Hoàng Anh
Dự án Khu đô thị số 11 liên quan đến Công ty Chí Thành vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài ra, đối với phương án giá đất, văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, việc xác định các khoản chi phí liên quan đến dự án khu đất Công ty Dana Home Land nhận chuyển giao từ dự án Khu đô thị số 6, theo hướng, chi phí đầu tư trước khi mua bán nợ phải bóc bỏ, không tính chi phí đầu tư hạ tầng do đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết không còn sử dụng hạ tầng cũ. Chỉ tính chi phí san lấp mặt bằng theo khối lượng và giá trị tại thời điểm Công ty TNHH Chí Thành đã đầu tư.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Dana Home Land cung cấp các hồ sơ liên quan do Công ty TNHH Chí Thành đã san lấp mặt bằng cho Sở Xây dựng kiểm tra, xác định chi phí. Nếu Công ty không cung cấp được các hồ sơ liên quan thì việc xác định chi phí san lấp mặt bằng tại thời điểm được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Chí Thành.

Về chi phí đầu tư sau khi mua bán nợ thì việc xác định chi phí đầu tư tại thời điểm điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng vào tháng 11/2019. Công ty Dana Home Land khẩn trương cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến chi phí đầu tư dự án, gửi Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra. Trường hợp Công ty không cung cấp các hồ sơ liên quan đến chi phí đầu tư san lấp mặt bằng theo yêu cầu thì xác định chi phí tại thời điểm được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Chí Thành.

Đối với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Nam giao Công ty Dana Home Land cung cấp các hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất Công ty nhận chuyển giao; kể cả chi phí bồi thường do Công ty TNHH Chí Thành trước đây đã thực hiện theo các phương án được đã được cấp thẩm quyền phê duyệt …

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát hồ sơ pháp lý mua bán nợ, tại Dự án Khu đô thị số 6.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát hồ sơ pháp lý mua bán nợ tại dự án Khu đô thị số 6.

Liên quan đến dự án Khu đô thị số 6, Công ty TNHH Chí Thành được tỉnh Quảng Nam giao là chủ đầu tư Khu đô thị số 11 có diện tích 12,98 ha và Khu đô thị số 6 có diện tích 26,78 ha, thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Hiện cả hai dự án này đều chưa được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng; chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH Chí Thành nhiều lần vi phạm các cam kết về tiến độ thực hiện, năng lực tài chính không đảm bảo để tiếp tục triển khai các dự án. Ngoài ra, theo Kết luận số 94 ngày 24/1/2011 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 2580 ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH Chí Thành còn phải nộp tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị số 6 là hơn 31 tỷ đồng, Khu đô thị số 11 là hơn 12,6 tỷ đồng.

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam có quyết định hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11…

Mắc kẹt tại dự án của Công ty TNHH Chí Thành
Quảng Nam hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền từng cấp cho Công ty TNHH Chí Thành, nhưng những hệ luỵ, tranh chấp liên quan...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản