Quảng Nam rà soát tất cả dự án hai bên đường ven biển tại Thị xã Điện Bàn
Hoàng Anh - 21/02/2023 19:02
 
Quảng Nam rà soát tất cả dự án hai bên đường ven biển tại Thị xã Điện Bàn; trường hợp dự án không đảm bảo pháp lý hoặc kéo dài, không triển khai thì đề xuất thu hồi.

Ngày 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh ký văn bản cho ý kiến về sắp xếp dân cư ven biển tại khu vực thị xã Điện Bàn.

Theo đó, UBND Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với các vị có liên quan rà soát tất cả các dự án hai bên đường ĐT603B, khẩn trương đánh giá khả năng giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã triển khai lâu và vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài.

Trên cơ sở rà soát, đề xuất điều chỉnh lại các dự án, loại trừ phần không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi các dự án để xây dựng kế hoạch, đầu tư chỉnh trang bằng nguồn vốn đầu tư công, tạo điều kiện cho người dân sớm xây dựng nhà ở và đầu tư kinh doanh ổn định.

Lãnh đạo Quảng Nam nhấn mạnh, trường hợp các dự án không đảm bảo về thủ tục pháp lý hoặc kéo dài, không triển khai do năng lực hạn chế thì đề xuất thu hồi theo quy định.

Tỉnh Quảng Nam triển khai sắp xếp dân cư ven biển tại khu vực thị xã Điện Bàn.
Quảng Nam triển khai sắp xếp dân cư ven biển tại khu vực thị xã Điện Bàn.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu trên cơ sở Kết quả thẩm định của Sở Xây dựng về Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045, UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. Sau khi hồ sơ Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn được duyệt, theo phân vùng quản lý tổ chức lập Quy hoạch phân khu 1/2.000 cho khu vực 02 bên đường ĐT603B, trên cơ sở quy hoạch phân khu được duyệt sẽ lập quy hoạch chi tiết các khu vực cần chỉnh trang sắp xếp dân cư để thực hiện.

Theo UBND Thị xã Điện Bàn, hiện nay, trong khu vực phía Đông đường ĐT.603B có 16 dự án; trong đó có 15 dự án đang triển khai và 01 dự án đã được UBND tỉnh thu hồi.

Còn khu vực phía Tây đường ĐT.603B có 11 dự án, trong đó có 10 dự án đang triển khai, 01 dự án đã được UBND tỉnh thu hồi và 01 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản