Quảng Nam yêu cầu giải quyết “điểm nghẽn” mặt bằng Khu dân cư Hương Quế Đông
Hoàng Anh - 26/09/2023 15:08
 
Vướng giải phóng mặt bằng, dự án Khu dân cư Hương Quế Đông chưa được giao đất, cho thuê đất.

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Hương Quế Đông (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn).

Dự án Khu dân cư Hương Quế Đông có quy mô 1,62ha, được tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2020; tiến độ thực hiện dự án là đến hết tháng 9/2023.

Theo Công ty Cổ phần Việt Trung Nguyên 599 - chủ đầu tư Dự án, doanh nghiệp đã triển khai thực hiện các bước pháp lý, hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án theo quy định.

Với diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB), Chủ đầu tư đã làm công văn xin giao đất diện tích đã giải phóng mặt bằng là hơn 16.000m2/16.279m2.

Diện tích còn lại là hơn 244m2; trong đó 216m2 ảnh hưởng của 9 hộ dân thì được người dân đồng tình bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, dự án còn vướng mắc 1 hộ dân không đồng tình với phương án GPMB, diện tích ảnh hưởng là 26,2m2; phần diện tích này chưa có trong chương trình kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Sơn năm 2023.

Công ty Việt Trung Nguyên 599 cho biết đã có công văn gửi UBND huyện Quế Sơn xin điều chỉnh ranh giới dự án, đính chính diện tích là cơ cấu sử dụng đất dự án KDC Hương Quế Đông, nhưng đến nay chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ngoài ra, theo Công ty, dự án không được phân kỳ đầu tư nên việc giao đất, cho thuê đất phải thực hiện một lần, mặc dù diện tích vướng mặt bằng còn lại rất nhỏ (26,2m2), nhưng không thể làm đề nghị giao đất.

Công ty Việt Trung Nguyên 599 đề nghị tỉnh Quảng Nam thống nhất được giao đất, cho thuê đất trên diện tích đã giải phóng mặt bằng. Diện tích còn lại 26,2m2, Công ty tiếp tục phối hợp với các sở ngành điều chỉnh ranh giới dự án, phối hợp với huyện Quế Sơn tiếp tục vận động nhân dân, lấy ý kiến các phòng ban, điều chỉnh 1/500 nếu dân không đồng ý giải phóng mặt bằng còn lại…

Để giải quyết đề nghị của Công ty Việt Trung Nguyên 599, tỉnh Quảng Nam giao huyện Quế giải quyết theo thẩm quyền. Trong trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo các cơ quan chuyên môn của tỉnh để được hướng dẫn giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát UBND huyện Quế Sơn, Công ty Cổ phần Việt Trung Nguyên 599 trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, triển khai đầu tư dự án theo đúng quy định…

Ngoài ra, Công ty Việt Trung Nguyên 599 có trách nhiệm phối hợp, làm việc với UBND huyện Quế Sơn, các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền, đúng quy định; tổ chức triển khai đầu tư xây dựng dự án đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản