Quảng Ngãi điều chỉnh Dự án khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo
Linh Đan - 23/12/2023 07:10
 
Quảng Ngãi điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị.

Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh: “Thời gian, tiến độ thực hiện từ năm 2018 đến hết Quý IV/2024, gồm: Quý II/2018 đến Quý III/2020 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng; Quý IV/2020 đến Quý III/2021 đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án và các hạng mục công trình phụ trợ khác, nghiệm thu đưa vào sử dụng’ Quý IV/2021 đến Quý II/2023 triển khai đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, tổ chức kinh doanh sản phẩm đã hoàn thành đối với phần diện tích đã được giao đất; Quý III/2023 đến Quý IV/2024 hoàn thành việc đầu tư dự án theo quy hoạch được duyệt, nghiệm thu, kinh doanh khai thác sản phẩm theo quy định và bàn giao các hạng mục công trình cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đưa vào khai thác sử dụng).

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND thị xã Đức Phổ theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của nhà đầu tư theo đúng các quy định trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo với các nội dung vượt thẩm quyền.

Công ty TNHH Bách Bằng tập trung phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Đức Phổ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, đảm bảo theo tiến độ dự án được duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản