Quảng Trị: Quy hoạch vùng huyện Hải Lăng lên thị xã vào năm 2040
Thái Bình - 18/06/2023 08:29
 
Đến năm 2040, Quảng Trị quy hoạch huyện Hải Lăng đạt đô thị loại IV, xây dựng cảng Mỹ Thủy là điểm trung chuyển hàng hóa quá cảnh từ Lào, Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo huyện Hải Lăng và các sở, ngành liên quan về báo cáo quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Quảng Trị: Quy hoạch vùng huyện Hải Lăng lên Thị xã vào năm 2040
Quảng Trị dự kiến phát triển vùng huyện Hải Lăng lên Thị xã với 8 phường hành chính vào năm 2040.

Mục tiêu của Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị và huyện Hải Lăng. Xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trước năm 2025; xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao vào giai đoạn 2025 - 2030, trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Phát triển huyện Hải Lăng trở thành thị xã Hải Lăng vào năm 2040, đạt đô thị loại IV. Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Hải Lăng gắn liền với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, phù hợp với quy hoạch sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội trên tinh thần khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Xây dựng các đô thị mới theo chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, xây dựng hình thành mạng lưới các thị tứ, trung tâm cụm xã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện.

Đồ án cũng được xây dựng làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng. Xác định các dự án ưu tiên đầu tư, xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, nông thôn, khu chức năng đảm bảo phát triển hài hòa, đồng bộ.

Hiện nay, đồ án cơ bản đã hoàn thành các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch và các quy định khác có liên quan. Do vậy, để đảm bảo hoàn thành tiêu chí số 1 (tiêu chí Quy hoạch), phấn đấu đưa huyện Hải Lăng đạt chuẩn NTM vào năm 2023, huyện Hải Lăng kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị, đối với mục tiêu cụ thể mà huyện đề ra là đến năm 2040 phát triển huyện Hải Lăng đạt đô thị loại IV, thành thị xã Hải Lăng bao gồm 8 phường, chưa nên nêu cụ thể từ bây giờ các xã nào sẽ nâng cấp lên thành phường để thuận lợi cho quá trình phát triển sau này.

Đề nghị Hải Lăng nghiên cứu đưa vào đồ án quy hoạch xây dựng khu vực cảng Mỹ Thủy là điểm trung chuyển hàng hóa quá cảnh từ Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đề nghị các sở, ngành tích cực phối hợp hỗ trợ huyện Hải Lăng bổ sung hoàn thiện đồ án quy hoạch, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản