Quảng Trị thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đông Hà đến năm 2045
Nguyễn Toàn - 06/05/2023 12:46
 
Thành phố Đông Hà đang hướng đến mục tiêu là thành phố đô thị loại II, đô thị xanh và bền vững.
Theo quy hoạch, TP. Đông Hà sẽ lấy sông Hiếu làm trục cảnh quan chính đô thị. Ảnh: HT.
Theo quy hoạch, TP. Đông Hà sẽ lấy sông Hiếu làm trục cảnh quan chính đô thị. Ảnh: HT.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức phiên họp toàn thể để thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045.

TP. Đông Hà được lập quy hoạch chung vào năm 1990, 1996, và lần điều chỉnh quy hoạch chung gần đây nhất là vào năm 2006 (điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Hà đến năm 2020).

Tuy nhiên, sau 17 năm triển khai, nhiều dự án được quy hoạch chi tiết đang được triển khai trên địa bàn thành phố, nhưng quá trình thực hiện gặp nhiều bất cập, không phù hợp với tình hình chung phát triển kinh tế xã hội. Quy hoạch chung năm 2006 cũng đã cho thấy còn nhiều bất cập cần được điều chỉnh và hoàn thiện, để tạo các điểm đột phá trong việc phát triển kinh tế- xã hội, thu hút đầu tư

Ngoài ra, hiện nay, TP. Đông Hà đang hướng tới mục tiêu là thành phố đô thị loại II, mục tiêu đến năm 2045 sẽ là thành phố kết nối xanh với hướng phát triển là đô thị xanh, thân thiện và năng động. Để đạt được mục tiêu này, TP. Đông Hà đang thúc đẩy phát triển kinh tế với các dự án đột phá, thu hút lao động tay nghề cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của một đô thị loại II.

Với những yêu cầu trên, TP. Đông Hà cần một quy hoạch chung có thể đưa ra tầm nhìn chiến lược mang tính toàn diện và một chương trình phát triển cụ thể theo từng giai đoạn.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Thành ủy Đông Hà cho rằng, trong quá trình lập quy hoạch, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 với 6 phân khu và mở rộng không gian thành phố. Vì vậy, Bí Thư Thành ủy Đông Hà đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị có định hướng và ưu tiên đầu tư phát triển các vùng đô thị lân cận để sớm lan tỏa không gian đô thị rộng lớn.

Tại phiên họp, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 là quy hoạch quan trọng làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan cần tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện đồ án theo hướng cập nhật bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch; giao sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện đồ án, trình Bộ Xây dựng thống nhất.

Các thành viên UBND tỉnh Quảng Trị đã bỏ phiếu thống nhất thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 tại phiên họp.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 1255 ngày 9/6/2016. Liên danh gồm Công ty Nippon Koie Co., LTD. (NK) và Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam International (NKV) là đơn vị nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Bộ Xây dựng cũng đã có góp ý tại công văn số 602/BXD-QHKT, ngày 28/2/2022. Đến ngày 19/7/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045.

Theo quyết định số 1255, TP. Đông Hà được quy hoạch hướng đến cấu trúc “thành phố bên sông”, khai thác triệt để cảnh quan các dòng sông, lấy sông Hiếu làm trục cảnh quan chính đô thị, kết hợp với sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Phước làm không gian sinh thái đô thị; trong đó, ưu tiên lấy sông Hiếu làm trục trung tâm để phát triển không gian thành phố, tối đa hóa, khai thác giá trị của sông Hiếu.

TP. Đông Hà hiện có 9 phường, dân số đến năm 2009 là 82.331 người, tổng diện tích đất tự nhiên là 7.255,44 ha. Tháng 12/2005, Đông Hà đã được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận là đô thị loại III, tháng 8/2009, Đông Hà đã được Chính phủ ra nghị quyết công nhận thành phố thuộc tỉnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản