Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa HUD, VICEM
- 22/07/2014 08:37
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Điều chỉnh phương án cổ phần hóa 3 DN xây dựng
Cienco đầu tiên hoàn tất cổ phần hóa
DNNN ở đâu trong công nghiệp hóa "phiên bản 3.0"?
TKV chỉ chờ được giá là rút vốn ngoài ngành
Rời mẹ VNPT, MobiFone sẽ thành Viettel thứ hai?
Vinalines mạnh tay xử lý đội tàu già, chuẩn bị IPO
Tránh dồn toa cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Những đợt IPO bất thành được báo trước

Theo Quyết định 920/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng  về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUDS), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị - HUDS cổ phần hóa cùng Công ty mẹ.

Các thành viên của Ban chỉ đạo gồm:. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban; Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban; Ông Nghiêm Văn Bang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Phó trưởng ban; Ông Nguyễn Đức Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, thành viên; Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, thành viên; Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng, thành viên; Ông Đặng Thái Quý, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính, thành viên.
 

  Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa HUD, VICEM  
  Bộ Xây dựng cũng ban hành Quyết định 921/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và 03 công ty con.  

Bộ Xây dựng cũng ban hành Quyết định 921/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và 03 công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên: xi măng Vicem Hoàng Thạch, xi măng Vicem Hải Phòng, xi măng Vicem Tam Điệp cổ phần hóa cùng Công ty mẹ (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo cổ phần hóa VICEM).

Các thành viên gồm có: Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban; Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;  Ông Lương Quang Khải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Phó trưởng ban; Ông Trần Việt Thắng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, thành viên; Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, thành viên;Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng, thành viên; Ông Hoàng Văn Thu, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính, thành viên.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa có quyền hạn và trách nhiệm: Lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định;  Thẩm tra, trình Bộ Xây dựng quyết định công bố giá trị doanh nghiệp; Thẩm tra, trình Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;  Tổng hợp, trình Bộ Xây dựng quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp, báo cáo để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh Phương án cổ phần hóa sau khi chuyển thành công ty cổ phần (nếu có)...

Hà Nội đẹp thanh lịch với những hàng cây xanh
Cùng ngắm những hàng cây tuyệt đẹp trên phố Thủ đô những ngày dư luận xôn xao về thông tin Hà Nội chuẩn bị chặt hạ 6.700 cây xanh trên gần 200...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản