Thu hút đầu tư vào các KCN Long An tăng cao trong những tháng đầu năm
Trúc Giang - 19/05/2023 08:44
 
Thu hút vốn đầu tư vào các KCN Long An từ đầu năm đến ngày 15/5/2023 tăng 215% đối với dự án trong nước; tăng 65% đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài so với cùng kỳ.
Khu công nghiệp tại huyện Cần Giuộc. tỉnh Long An

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Long An, tính từ ngày 1/1/2023 - 15/5/2023, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh thu hút đầu tư được 44 dự án mới, gồm 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 15 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư cấp mới 379,58 triệu USD và 16.682,91 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 31 dự án điều chỉnh vốn, gồm 26 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 46,88 triệu USD; 5 dự án trong nước điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 230,5 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án thu hút mới vào các KCN Long An tăng 19%; vốn đầu tư FDI tăng 65%, vốn đầu tư trong nước tăng 215%.

Lũy kế từ trước đến ngày 15/5/2023, các KCN trên địa bàn tỉnh Long An thu hút được 1.800 dự án (875 dự án FDI và 925 dự án trong nước), với tổng vốn đầu tư đăng ký 6.139,66 triệu USD và 133.512,98 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh có 2 dự án FDI có vốn đầu tư 75 triệu USD với diện tích 21,2ha và 2 dự án trong nước thuê 0,66 ha đất.

Ban Quản lý Khu kinh tế Long An cho biết, toàn tỉnh hiện có 37 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 12.285,48 ha, trong đó có 35 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam với tổng diện tích là 11.944,98 ha và 2 KCN nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An với tổng diện tích 340,5 ha.

Trong số này, có 24 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích đất công nghiệp là 4.278 ha (diện tích đất tự nhiên là 5.982,14 ha), trong đó diện tích đất công nghiệp đã cho thuê hơn 2.833 ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 65,19%.

8 KCN đã có chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục liên quan để triển khai đầu tư, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng KCN, với diện tích quy hoạch khoảng 2.484 ha.

Có 5 KCN chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ với diện tích quy hoạch là 823,9 ha.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản