Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 10:50:24
Long An kêu gọi người dân hiến kế xây dựng quê hương
Trúc Giang - 08/05/2023 14:45
 
Nội dung hiến kế gồm các ý tưởng, giải pháp thuộc các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa- xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền.
Một góc thành phố Tân An (tỉnh Long An). Ảnh: Báo Long An online

Nhằm mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền; đồng thời khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng, lòng yêu quê hương, tinh thần sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển ngày càng giàu mạnh của tỉnh Long An, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An".

Đối tượng tham gia Cuộc vận động gồm tất cả công dân Việt Nam (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc vận động này).

Nội dung hiến kế gồm ý tưởng, giải pháp thuộc lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực văn hóa - xã hội; lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Long An về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý, con người, hướng tới mục tiêu, chủ đề: "Long An: giàu - mạnh; Người dân: vui vẻ - hạnh phúc; Xã hội: an toàn - văn minh; Chính quyền: trong sạch - vững mạnh".

Người tham gia hiến kế, đề xuất các ý tưởng, giải pháp có thể tập trung vào 1 hoặc nhiều lĩnh vực trong 3 lĩnh vực sau:

Lĩnh vực kinh tế: Hiến kế cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị. Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, kết nối vùng nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp gắn với chuyển đổi số; chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học - công nghệ mang tính ứng dụng thực tiễn; xây dựng hình ảnh Long An là điểm đến của đầu tư, du lịch, cùng các vấn đề khác về phát triển kinh tế.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Hiến kế bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân gắn với xây dụng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại và hội nhập; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Xây dựng hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Long An thời kỳ phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cùng các vấn đề khác về phát triển văn hóa - xã hội.

Lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền: Hiến kế phát huy vai trò, hiệu lực của nhà nước pháp quyền; bộ máy nhà nước trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả...

Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hội đủ các yếu tố cần thiết (tâm - tầm - tài), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó là hiến kế các vấn đề khác về xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, văn minh.

Hình thức của sản phẩm hiến kế là các ý tưởng, giải pháp thông qua đề tài, dự án; hoặc bài viết chính luận; hoặc tác phẩm văn học đóng góp xây dựng tỉnh Long An ngày càng giàu mạnh, tạo môi trường để người dân Long An có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, xây dựng xã hội an toàn, văn minh và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về cơ cấu giải thưởng, theo Ban Tổ chức, trong mỗi lĩnh vực hiến kế có 1 giải nhất gồm biểu trưng, tiền thưởng 30 triệu đồng và Bằng khen của UBND tỉnh; tối đa 2 giải nhì gồm biểu trưng, tiền thưởng 20 triệu đồng mỗi giải và Bằng khen của UBND tỉnh; tối đa 3 giải ba gồm biểu trưng, tiền thưởng 10 triệu đồng mỗi giải và Bằng khen của UBND tỉnh; tối đa 5 giải khuyến khích gồm biểu trưng, giấy chứng nhận và tiền thưởng 5 triệu đồng mỗi giải.

Ngoài ra, tùy vào chất lượng, tính toàn diện của phạm vi hiến kế, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét chọn 1 giải đặc biệt gồm biểu trưng, tiền thưởng 50 triệu đồng và Bằng khen của UBND tỉnh.

Cuộc vận động tổ chức từ năm 2023 và sẽ đánh giá để duy trì và phát huy thường xuyên hằng năm trong nhiệm kỳ 2021-2026. Riêng thời gian tiếp nhận sản phẩm hiến kế năm 2023 đến ngày 30/11/2023.

Cơ quan chức năng tỉnh Long An được quyền sử dụng các hiến kế đã đạt giải để đưa vào nghị quyết, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh mà không bị xem là vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm được ghi nhận, vinh danh.

Với lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp TP.HCM cùng với tiềm năng phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, Long An hiện là tỉnh đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về quy mô kinh tế; thu ngân sách; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kim ngạch xuất- nhập khẩu.

Cụ thể, trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Long An đạt 8,46%, quy mô kinh tế đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 12 trong 63 tỉnh/ thành phố trong cả nước; tổng thu ngân sách đạt gần 22.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 6,7 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,1 tỷ USD.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Long An có 1.159 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 10.084,41 triệu USD; trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD.

Chăn nuôi liên kết thành công tại Cần Đước, Long An
Với mô hình cung cấp thức ăn chăn nuôi, con giống và bao tiêu đầu ra, vợ chồng anh Nguyễn Văn Cưng (đại lý Chín Cưng) đã phát triển chuỗi liên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư