Long An tìm nhà đầu tư dự án khu dân cư có vốn trên 6.163 tỷ đồng
Trúc Giang - 09/05/2023 16:38
 
Dự án có quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 143,79 ha, quy mô dân số khoảng 25.000 người.

Ông Trương Văn Liếp, quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa ký ban hành Thông báo số 513/TB-SKHĐT mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Mục tiêu nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết (sản phẩm là nhà ở thương mại, chung cư, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư).

Dự án có quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 143,79 ha, quy mô dân số khoảng 25.000 người.

Dự án được thực hiện tại xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Về quy mô xây dựng, nhà đầu tư đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt gồm các hạng mục: Đất các nhóm nhà ở 540.902,51 m2; đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở 134.425,85 m2; đất cây xanh sử dụng công cộng 139.798,57 m2; đất đường giao thông đối nội cấp phân khu vực bao gồm đường cấp khu vực đến nhóm nhà ở 444.072,28 m2; đất ngoài đơn vị ở (bao gồm đất nằm đan xen trong đơn vị ở và nằm bên ngoài đơn vị ở) 178.700,79 m2

Cơ cấu sản phẩm nhà ở của Dự án gồm: Nhà ở liền kề 240 căn, nhà liên kế kết hợp thương mại 170 căn, nhà ở biệt thự 244 căn. Bên cạnh đó, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng đối với khu vực quy hoạch tái định cư (khoảng 11.703,37 m2 ) và bàn giao cho địa phương quản lý, bố trí tái định cư cho người dân.

Dự kiến quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội là 116.882,16 m2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trên quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho các đối tượng đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án khoảng 3.287.339.000.000 đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.875.800.000.000 đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của Luật Đất đai.

Tiến độ thực hiện Dự án 6 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản