Thừa Thiên Huế đầu tư hơn 330 tỷ đồng xây dựng 3 khu tái định cư
Ngọc Tân - 12/11/2015 09:52
 
3 khu tái định cư Thủy Thanh - Thủy Dương (giai đoạn 3 - thị xã Hương thủy, Thừa Thiên Huế) và Khu định cư Hương Sơ (giai đoạn 4 – TP. Huế) sẽ được tiếp tục đầu tư xây dựng trong vòng 5 năm tới với tổng vốn đầu tư lên đến 331,2 tỷ đồng.
.
Khu đô thị mới An Vân Dương đang được xây dựng.

Ngày 11/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ký ban hành các Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương (giai đoạn 3), công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh ( giai đoạn 3) và công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ (giai đoạn 4) với tổng vốn đầu tư 331,2 tỷ đồng.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương (giai đoạn 3) có tổng mức đầu tư hơn 113 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh (giai đoạn 3) có tổng vốn đầu tư gần 99,5 tỷ đồng. Cả hai dự án này đều do BQL Khu vực phát triển đô thị làm chủ đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, và sẽ được thực hiện trong 5 năm, kể từ ngày khởi công.

Cả hai dự án trên được xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới An Vân Dương (thuộc giáp ranh 3 địa phương TP. Huế, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy); góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân; tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đồng thời tạo quỹ đất để một phần bố trí tái định cư khi thực hiện dự án và một phần bán đấu giá để lấy nguồn tái đầu tư hạ tầng cho địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 do Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 118,7 tỷ đồng. Dự án cũng được thực hiện trong 5 năm kể từ ngày khởi công. Dự án được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đồng thời tạo quỹ đất để một phần bố trí tái định cư khi thực hiện dự án và một phần bán đấu giá để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản